Službeni list grada Smedereva

Na ovoj stranici možete preuzeti elektronski primerak (u PDF-u) Službenog lista Grada Smedereva

 

2008

Službeni list grada Smedereva (broj 1. 2008)
Službeni list grada Smedereva (broj 2. 2008)

Registar propisa 2008


2009

Službeni list grada Smedereva (broj 01. 2009)
Službeni list grada Smedereva (broj 02. 2009)
Službeni list grada Smedereva (broj 03. 2009)
Službeni list grada Smedereva (broj 04. 2009)
Službeni list grada Smedereva (broj 05. 2009)
Službeni list grada Smedereva (broj 06. 2009)
Službeni list grada Smedereva (broj 07. 2009)
Službeni list grada Smedereva (broj 08. 2009)
Službeni list grada Smedereva (broj 09. 2009)
Službeni list grada Smedereva (broj 10. 2009)
Službeni list grada Smedereva (broj 11. 2009)
Službeni list grada Smedereva (broj 12. 2009)
Službeni list grada Smedereva (broj 13. 2009)
Službeni list grada Smedereva (broj 14. 2009)
Službeni list grada Smedereva (broj 15. 2009)
Službeni list grada Smedereva (broj 16. 2009)
Službeni list grada Smedereva (broj 17. 2009)
Službeni list grada Smedereva (broj 18. 2009)
Službeni list grada Smedereva (broj 19. 2009)
Službeni list grada Smedereva (broj 20. 2009)
Službeni list grada Smedereva (broj 21. 2009)

Registar propisa objaljenih u 2009.

2010

Službeni list grada Smedereva (broj 01. 2010)
Službeni list grada Smedereva (broj 02. 2010)
Službeni list grada Smedereva (broj 03. 2010)
Službeni list grada Smedereva (broj 04. 2010)
Službeni list grada Smedereva (broj 05. 2010)
Službeni list grada Smedereva (broj 06. 2010)
Službeni list grada Smedereva (broj 07. 2010)
Službeni list grada Smedereva (broj 08. 2010)
Službeni list grada Smedereva (broj 09. 2010)
Službeni list grada Smedereva (broj 10. 2010)
Službeni list grada Smedereva (broj 11. 2010)

Registar propisa objaljenih u 2010.

2011

Službeni list grada Smedereva (broj 01. 2011)
Službeni list grada Smedereva (broj 02. 2011)
Službeni list grada Smedereva (broj 03. 2011) knjiga I
Službeni list grada Smedereva (broj 03. 2011) knjiga II
Službeni list grada Smedereva (broj 04. 2011)
Službeni list grada Smedereva (broj 05. 2011)
Službeni list grada Smedereva (broj 06. 2011)
Službeni list grada Smedereva (broj 07. 2011)
Službeni list grada Smedereva (broj 07. 2011) dopuna
Službeni list grada Smedereva (broj 08. 2011)

Registar propisa objaljenih u 2011.


2012

Službeni list grada Smedereva (broj 01. 2012)
Službeni list grada Smedereva (broj 02. 2012)
Službeni list grada Smedereva (broj 03. 2012)
Službeni list grada Smedereva (broj 04. 2012)
Službeni list grada Smedereva (broj 05. 2012)
Službeni list grada Smedereva (broj 06. 2012)
Službeni list grada Smedereva (broj 07. 2012)
Službeni list grada Smedereva (broj 08. 2012)
Službeni list grada Smedereva (broj 09. 2012)
Službeni list grada Smedereva (broj 10. 2012)
Službeni list grada Smedereva (broj 11. 2012)
Službeni list grada Smedereva (broj 12. 2012)
Službeni list grada Smedereva (broj 13. 2012)
Službeni list grada Smedereva (broj 14. 2012)
Službeni list grada Smedereva (broj 15. 2012)
Službeni list grada Smedereva (broj 16. 2012)
Službeni list grada Smedereva (broj 17. 2012)

REGISTAR AKATA OBJAVLjENIH U „SLUŽBENOM LISTU GRADA SMEDEREVA“ U 2012. GODINI 2012.


2013

Službeni list grada Smedereva (broj 1. 2013)
Službeni list grada Smedereva (broj 2. 2013)
Službeni list grada Smedereva (broj 3. 2013)
Službeni list grada Smedereva (broj 4. 2013)
Službeni list grada Smedereva (broj 5. 2013) 
Službeni list grada Smedereva (broj 6. 2013) 
Službeni list grada Smedereva (broj 7. 2013)
Službeni list grada Smedereva (broj 8. 2013)
Službeni list grada Smedereva (broj 9. 2013)
Službeni list grada Smedereva (broj 10. 2013)
Službeni list grada Smedereva (broj 11. 2013)
Službeni list grada Smedereva (broj 12. 2013)

REGISTAR AKATA OBJAVLjENIH U „SLUŽBENOM LISTU GRADA SMEDEREVA“ U 2013. GODINI 2013.

 

2014

Službeni list grada Smedereva (broj 1. 2014)
Službeni list grada Smedereva (broj 2. 2014)
Službeni list grada Smedereva (broj 3. 2014)
Službeni list grada Smedereva (broj 4. 2014)
Službeni list grada Smedereva (broj 5. 2014)

Službeni list grada Smedereva (broj 6. 2014)
Službeni list grada Smedereva (broj 7. 2014)
Službeni list grada Smedereva (broj 8. 2014)

REGISTAR AKATA OBJAVLjENIH U „SLUŽBENOM LISTU GRADA SMEDEREVA“ U 2014. GODINI 2014.

 

2015

Službeni list grada Smedereva (broj 1. 2015)

Službeni list grada Smedereva (broj 2. 2015)

Službeni list grada Smedereva (broj 3. 2015)

Službeni list grada Smedereva (broj 4. 2015)

Službeni list grada Smedereva (broj 5. 2015) 

Službeni list grada Smedereva (broj 6. 2015)  

Službeni list grada Smedereva (broj 7. 2015)   

Službeni list grada Smedereva (broj 8. 2015) 

Službeni list grada Smedereva (broj 9. 2015)  

Službeni list grada Smedereva (broj 10. 2015)

REGISTAR AKATA OBJAVLjENIH U „SLUŽBENOM LISTU GRADA SMEDEREVA“ U 2015. GODINI 2015

 

2016

Službeni list grada Smedereva (broj 1. 2016)

Službeni list grada Smedereva (broj 2. 2016)

Službeni list grada Smedereva (broj 3. 2016)

Službeni list grada Smedereva (broj 4. 2016)


Službeni list grada Smedereva (broj 5. 2016)

Službeni list grada Smedereva (broj 6. 2016)

Službeni list grada Smedereva (broj 7. 2016)


Službeni list grada Smedereva (broj 8. 2016)

Službeni list grada Smedereva (broj 9. 2016)

Službeni list grada Smedereva (broj 10. 2016)
Službeni list grada Smedereva (broj 11. 2016)

Službeni list grada Smedereva (broj 12. 2016)

Službeni list grada Smedereva (broj 13. 2016) 

REGISTAR AKATA OBJAVLjENIH U „SLUŽBENOM LISTU GRADA SMEDEREVA“ U 2016. GODINI 

 

2017

Službeni list grada Smedereva (broj 1. 2017)

Službeni list grada Smedereva (broj 2. 2017)

Službeni list grada Smedereva (broj 3. 2017)
Službeni list grada Smedereva (broj 4. 2017)

Službeni list grada Smedereva (broj 5. 2017)

Službeni list grada Smedereva (broj 6. 2017)
Službeni list grada Smedereva (broj 7. 2017)
Službeni list grada Smedereva (broj 8. 2017)

Službeni list grada Smedereva (broj 9. 2017)
Službeni list grada Smedereva (broj 10. 2017)

Službeni list grada Smedereva (broj 11. 2017)

Službeni list grada Smedereva (broj 12. 2017)
Službeni list grada Smedereva (broj 13. 2017)
Službeni list grada Smedereva (broj 14. 2017)

Službeni list grada Smedereva (broj 15. 2017)

Registar 2017

 

2018

Službeni list grada Smedereva (broj 1. 2018)

Službeni list grada Smedereva (broj 2. 2018) 

Službeni list grada Smedereva (broj 3. 2018)

Službeni list grada Smedereva (broj 4. 2018)

Službeni list grada Smedereva (broj 5. 2018)

Službeni list grada Smedereva (broj 6. 2018)

Službeni list grada Smedereva (broj 7. 2018)

Službeni list grada Smedereva (broj 8. 2018)

Službeni list grada Smedereva (broj 9. 2018)

Registar 2018

 

 

2019

Službeni list grada Smedereva (broj 1. 2019)
Službeni list grada Smedereva (broj 2. 2019)

Službeni list grada Smedereva (broj 2A. 2019)

Službeni list grada Smedereva (broj 3. 2019) 

Službeni list grada Smedereva (broj 4. 2019)

Službeni list grada Smedereva (broj 5. 2019)

Službeni list grada Smedereva (broj 6. 2019)

Službeni list grada Smedereva (broj 7. 2019)

Registar 2019

 

 

2020

Službeni list grada Smedereva (broj 1. 2020)
Službeni list grada Smedereva (broj 2. 2020)
Službeni list grada Smedereva (broj 3. 2020) 

Službeni list grada Smedereva (broj 4. 2020)

Službeni list grada Smedereva (broj 5. 2020)

Službeni list grada Smedereva (broj 6. 2020)

Službeni list grada Smedereva (broj 7. 2020)

Službeni list grada Smedereva (broj 8. 2020)

Službeni list grada Smedereva (broj 9. 2020)

Službeni list grada Smedereva (broj 10. 2020)

Službeni list grada Smedereva (broj 11. 2020).

Službeni list grada Smederevo (broj 12. 2020)

Službeni list grada Smederevo (broj 13. 2020)

Službeni list grada Smederevo (broj 14. 2020)

Službeni list grada Smederevo (broj 15. 2020)

Službeni list grada Smederevo (broj 16. 2020)

Službeni list grada Smederevo (broj 17. 2020)

Službeni list grada Smederevo (broj 18. 2020)

Službeni list grada Smederevo (broj 19. 2020).

Registar 2020

 

2021

Službeni list grada Smedereva (broj 1. 2021)

Službeni list grada Smedereva (broj 2. 2021)

Službeni list grada Smedereva (broj 3. 2021).

Službeni list grada Smedereva (broj 4. 2021).

Službeni list grada Smedereva (broj 5. 2021).

Službeni list grada Smedereva (broj 6. 2021).

Službeni list grada Smedereva (broj 7. 2021).