Службени лист града Смедерева

На овој страници можете преузети електронски примерак (у PDF-у) Службеног листа Града Смедерева

 

2008

Службени лист града Смедерева (број 1. 2008)
Службени лист града Смедерева (број 2. 2008)

Регистар прописа 2008


2009

Службени лист града Смедерева (број 01. 2009)
Службени лист града Смедерева (број 02. 2009)
Службени лист града Смедерева (број 03. 2009)
Службени лист града Смедерева (број 04. 2009)
Службени лист града Смедерева (број 05. 2009)
Службени лист града Смедерева (број 06. 2009)
Службени лист града Смедерева (број 07. 2009)
Службени лист града Смедерева (број 08. 2009)
Службени лист града Смедерева (број 09. 2009)
Службени лист града Смедерева (број 10. 2009)
Службени лист града Смедерева (број 11. 2009)
Службени лист града Смедерева (број 12. 2009)
Службени лист града Смедерева (број 13. 2009)
Службени лист града Смедерева (број 14. 2009)
Службени лист града Смедерева (број 15. 2009)
Службени лист града Смедерева (број 16. 2009)
Службени лист града Смедерева (број 17. 2009)
Службени лист града Смедерева (број 18. 2009)
Службени лист града Смедерева (број 19. 2009)
Службени лист града Смедерева (број 20. 2009)
Службени лист града Смедерева (број 21. 2009)

Регистар прописа објаљених у 2009.

2010

Службени лист града Смедерева (број 01. 2010)
Службени лист града Смедерева (број 02. 2010)
Службени лист града Смедерева (број 03. 2010)
Службени лист града Смедерева (број 04. 2010)
Службени лист града Смедерева (број 05. 2010)
Службени лист града Смедерева (број 06. 2010)
Службени лист града Смедерева (број 07. 2010)
Службени лист града Смедерева (број 08. 2010)
Службени лист града Смедерева (број 09. 2010)
Службени лист града Смедерева (број 10. 2010)
Службени лист града Смедерева (број 11. 2010)

Регистар прописа објаљених у 2010.

2011

Службени лист града Смедерева (број 01. 2011)
Службени лист града Смедерева (број 02. 2011)
Службени лист града Смедерева (број 03. 2011) књига I
Службени лист града Смедерева (број 03. 2011) књига II
Службени лист града Смедерева (број 04. 2011)
Службени лист града Смедерева (број 05. 2011)
Службени лист града Смедерева (број 06. 2011)
Службени лист града Смедерева (број 07. 2011)
Службени лист града Смедерева (број 07. 2011) допуна
Службени лист града Смедерева (број 08. 2011)

Регистар прописа објаљених у 2011.


2012

Службени лист града Смедерева (број 01. 2012)
Службени лист града Смедерева (број 02. 2012)
Службени лист града Смедерева (број 03. 2012)
Службени лист града Смедерева (број 04. 2012)
Службени лист града Смедерева (број 05. 2012)
Службени лист града Смедерева (број 06. 2012)
Службени лист града Смедерева (број 07. 2012)
Службени лист града Смедерева (број 08. 2012)
Службени лист града Смедерева (број 09. 2012)
Службени лист града Смедерева (број 10. 2012)
Службени лист града Смедерева (број 11. 2012)
Службени лист града Смедерева (број 12. 2012)
Службени лист града Смедерева (број 13. 2012)
Службени лист града Смедерева (број 14. 2012)
Службени лист града Смедерева (број 15. 2012)
Службени лист града Смедерева (број 16. 2012)
Службени лист града Смедерева (број 17. 2012)

РЕГИСТАР AKATA ОБЈАВЉЕНИХ У „СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА“ У 2012. ГОДИНИ 2012.


2013

Службени лист града Смедерева (број 1. 2013)
Службени лист града Смедерева (број 2. 2013)
Службени лист града Смедерева (број 3. 2013)
Службени лист града Смедерева (број 4. 2013)
Службени лист града Смедерева (број 5. 2013) 
Службени лист града Смедерева (број 6. 2013) 
Службени лист града Смедерева (број 7. 2013)
Службени лист града Смедерева (број 8. 2013)
Службени лист града Смедерева (број 9. 2013)
Службени лист града Смедерева (број 10. 2013)
Службени лист града Смедерева (број 11. 2013)
Службени лист града Смедерева (број 12. 2013)

РЕГИСТАР AKATA ОБЈАВЉЕНИХ У „СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА“ У 2013. ГОДИНИ 2013.

 

2014

Службени лист града Смедерева (број 1. 2014)
Службени лист града Смедерева (број 2. 2014)
Службени лист града Смедерева (број 3. 2014)
Службени лист града Смедерева (број 4. 2014)
Службени лист града Смедерева (број 5. 2014)

Службени лист града Смедерева (број 6. 2014)
Службени лист града Смедерева (број 7. 2014)
Службени лист града Смедерева (број 8. 2014)

РЕГИСТАР AKATA ОБЈАВЉЕНИХ У „СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА“ У 2014. ГОДИНИ 2014.

 

2015

Службени лист града Смедерева (број 1. 2015)

Службени лист града Смедерева (број 2. 2015)

Службени лист града Смедерева (број 3. 2015)

Службени лист града Смедерева (број 4. 2015)

Службени лист града Смедерева (број 5. 2015) 

Службени лист града Смедерева (број 6. 2015)  

Службени лист града Смедерева (број 7. 2015)   

Службени лист града Смедерева (број 8. 2015) 

Службени лист града Смедерева (број 9. 2015)  

Службeни лист града Смедерева (број 10. 2015)

РЕГИСТАР AKATA ОБЈАВЉЕНИХ У „СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА“ У 2015. ГОДИНИ 2015

 

2016

Службени лист града Смедерева (број 1. 2016)

Службени лист града Смедерева (број 2. 2016)

Службени лист града Смедерева (број 3. 2016)

Службени лист града Смедерева (број 4. 2016)


Службени лист града Смедерева (број 5. 2016)

Службени лист града Смедерева (број 6. 2016)

Службени лист града Смедерева (број 7. 2016)


Службени лист града Смедерева (број 8. 2016)

Службени лист града Смедерева (број 9. 2016)

Службени лист града Смедерева (број 10. 2016)
Службени лист града Смедерева (број 11. 2016)

Службени лист града Смедерева (број 12. 2016)

Службени лист града Смедерева (број 13. 2016) 

РЕГИСТАР AKATA ОБЈАВЉЕНИХ У „СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА“ У 2016. ГОДИНИ 

 

2017

Службени лист града Смедерева (број 1. 2017)

Службени лист града Смедерева (број 2. 2017)

Службени лист града Смедерева (број 3. 2017)
Службени лист града Смедерева (број 4. 2017)

Службени лист града Смедерева (број 5. 2017)

Службени лист града Смедерева (број 6. 2017)
Службени лист града Смедерева (број 7. 2017)
Службени лист града Смедерева (број 8. 2017)

Службени лист града Смедерева (број 9. 2017)
Службени лист града Смедерева (број 10. 2017)

Службени лист града Смедерева (број 11. 2017)

Службени лист града Смедерева (број 12. 2017)
Службени лист града Смедерева (број 13. 2017)
Службени лист града Смедерева (број 14. 2017)

Службени лист града Смедерева (број 15. 2017)

Регистар 2017

 

2018

Службени лист града Смедерева (број 1. 2018)

Службени лист града Смедерева (број 2. 2018) 

Службени лист града Смедерева (број 3. 2018)

Службени лист града Смедерева (број 4. 2018)

Службени лист града Смедерева (број 5. 2018)

Службени лист града Смедерева (број 6. 2018)

Службени лист града Смедерева (број 7. 2018)

Службени лист града Смедерева (број 8. 2018)

Службени лист града Смедерева (број 9. 2018)

Регистар 2018

 

 

2019

Службени лист града Смедерева (број 1. 2019)
Службени лист града Смедерева (број 2. 2019)

Службени лист града Смедерева (број 2A. 2019)

Службени лист града Смедерева (број 3. 2019) 

Службени лист града Смедерева (број 4. 2019)

Службени лист града Смедерева (број 5. 2019)

Службени лист града Смедерева (број 6. 2019)

Службени лист града Смедерева (број 7. 2019)

Регистар 2019

 

 

2020

Службени лист града Смедерева (број 1. 2020)
Службени лист града Смедерева (број 2. 2020)
Службени лист града Смедерева (број 3. 2020) 

Службени лист града Смедерева (број 4. 2020)

Службени лист града Смедерева (број 5. 2020)

Службени лист града Смедерева (број 6. 2020)

Службени лист града Смедерева (број 7. 2020)

Службени лист града Смедерева (број 8. 2020)

Службени лист града Смедерева (број 9. 2020)

Службени лист града Смедерева (број 10. 2020)

Службени лист града Смедерева (број 11. 2020).

Службени лист града Смедерево (број 12. 2020)

Службени лист града Смедерево (број 13. 2020)

Службени лист града Смедерево (број 14. 2020)

Службени лист града Смедерево (број 15. 2020)

Службени лист града Смедерево (број 16. 2020)

Службени лист града Смедерево (број 17. 2020)

Службени лист града Смедерево (број 18. 2020)

Службени лист града Смедерево (број 19. 2020).

Регистар 2020

 

2021

Службени лист града Смедерева (број 1. 2021)

Службени лист града Смедерева (број 2. 2021)

Службени лист града Смедерева (број 3. 2021).

Службени лист града Смедерева (број 4. 2021).

Службени лист града Смедерева (број 5. 2021).

Службени лист града Смедерева (број 6. 2021).

Службени лист града Смедерева (број 7. 2021).

Службени лист града Смедерева (број 8. 2021).

Службени лист града Смедерева (број 9. 2021).

Службени лист града Смедерева (број 10. 2021).

Службени лист града Смедерева (број 11. 2021).

Регистар 2021

 

2022

Службени лист града Смедерева (број 1. 2022)

Службени лист града Смедерева (број 2. 2022)

Службени лист града Смедерева (број 3. 2022)

Службени лист града Смедерева (број 4. 2022)

Службени лист града Смедерева (број 5. 2022)

Службени лист града Смедерева (број 6. 2022)