Регистар такси возила предузетника и предузећа

04.08.2011. - На основу Одлуке о ауто-такси превозу на територији града Смедерева и у складу са Студијом оптималног организовања такси превоза на територији града Смедеревау приложеним табелама можете видети извод из регистра такси предузетника са важећим картонима естетског прегледа возила и извод из реистра возила у предузећима са важећим картонима естетског прегледа.

Регистар такси возила - предузетници

Регистар такси возила - предузећа

Евиденција поднетих захтева за издавање картона естетског прегледа возила са листе чекања на дан 21.04.2011.


Листа чекања на дан 04.08.2011.

 

Обрасци захтева за издавање такси дозволе и картона естетског прегледа возила:

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ  ИД-1
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ  ИД-2

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ КАРТОНА ЕСТЕТСКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА ЗА ПРАВНА ЛИЦА ИК-1
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ КАРТОНА ЕСТЕТСКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА ЗА ПРАВНА ЛИЦА ИК-2