ПОПИСНА КОМИСИЈА


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ КАНДИДАТИ ЗА ГРАДСКЕ ИНСТРУКТОРЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ ИЗНАД ЦРТЕ НА ПРЕЛИМИНАРНОМ СПИСКУ КАНДИДАТА ЗА ГРАДСКЕ ИНСТРУКТОРЕ ДА ДОЂУ У КАНЦЕЛАРИЈУ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ У СЛЕДЕЋИМ ТЕРМИНИМА:

    - 10. АВГУСТА 2011. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 9 ДО 16 ЧАСОВА

              КАНДИДАТИ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕВИМА  1 – 35

 

   - 11. АВГУСТА 2011. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 9 ДО 16 ЧАСОВА

         КАНДИДАТИ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕВИМА 36-69

    

Кандидати су обавезни да са собом понесу на увид следећа документа:

-    личну карту или пасош;
-    диплому, копију дипломе или уверење о стеченој стручној спреми (студенти којима диплома тренутно није доступна могу да понесу на увид оверен индекс, односно потврду о уписаном семестру у 2011. години);
-    уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање (само незапослени кандидати);
-    потврду од послодавца о пословима које кандидат обавља (само запослени у Републичком геодетском заводу);
-    уверење надлежног суда да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница (ово уверење кандидати могу да приложе и накнадно – пре почетка обуке).

Коначан списак изабраних кандидата биће објављен након провере докумената, а најкасније до 12. августа 2011. године.


                            ПОПИСНА КОМИСИЈА
 
 

Документа за преузимање: