Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне делатности - Одсек за заштиту животне средине

Oсоба за издавање дозвола за обављање делатности промета коришћења нарочито опасних хемикалија


            Сходно допису Агенције за хемикалије  упућен начелницима градских управа а у вези са издавањем дозвола за обављање делатности промета односно дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија број 532-01-1358/2011-01 од 09.09.2011. године, обавештавамо Вас да ће особа задужена за за издавање наведених дозвола бити Тања Крчум, шеф Одсекa за заштиту животне средине у Одељењу за урбанизам, изградњу и комуналне делатности Градске управе Смедерево, Омладинска бр. 1, тел. 026/221 724, локал 1662, e-mail:ekologija@smederevo.org.rs