Канцеларија за локални економски развој


Канцеларија за локални економски развој
званично је основана Одлуком председника Општине јануара 2008. године, а 2009. године је реформисана у Одељење за локални економски развој и функционише као део Градске управе Града Смедерева.

Формирање Одељења за локални економски развој је део програма за подстицај економском развоју општина (МЕГА) који финансира амерички народ кроз Агенцију Сједињених Америчких Ддржава за међународни развој (USAID), а спроводи организација The Urban Institute (UI). Програм је започет потписивањем „Меморандума о разумевању“ у фебруару 2007. године.

Циљ овог програма је развијање капацитета локалних јединица и локалних привредних група ради бржег економског развоја и стварања нових радних места, пружање подршке у увођењу нових концепата и вештина, стварање позитивне пословне климе која ће омогућити бржи развој приватног сектора.

Главне функције Kанцеларије за ЛЕР

1. Маркетинг пословних потенцијала града Смедерева
2. Привлачење нових домаћих и страних инвеститора и ширење локалних пословних активности
3. Контакти и директна подршка локалној пословној заједници
4. Подршка процесу стратешког планирања
5. Подстицај финансирања
6. Унапређење радне снаге
7. Припрема и надзор у рализацији пројеката од значаја за ЛЕР
8. Саветодавна функција
9. Одржава и унапређује односе са централним институцијама одговорним за економски развој
10. Стварање и одржавање базе података

Наша мисија

Мисија Канцеларије за ЛЕР је да буде одговорно за привлачење нових инвестиција у град Смедерево, за промоцију и ширење постојеће привреде, за пружање подршке развоју предузетништва као и за креирање нових радних места и унапређење постојећих пословних могућности за све грађане у Смедереву.

Наше вредности се базирају на тимском раду, иновацији и партнерству.
 
Признања
 
Сертификација
 
 
 
 
 
Контакт:

ler.sd@smederevo.org.rs

 
 
Здравка Ковачевић - Васић, дипломирани економиста
Начелник Одељења за привреду предузетништво, ЛЕР и јавне набавке
Омладинска 1, 11300 Смедерево
тел/фаx: +381-26/ 4631-114 моб: +381-60/844-91-91
e-mail: zdravka.kovacevicvasic@smederevo.org.rs
 
 
Јелена Дабулханић
jelena.dabulhanic@smederevo.org.rs
 
Елизабета Пушкаш
elizabeta.puskas@smederevo.org.rs
 
Славица  Миловановић Павловић 
slavica.milovanovic@smederevo.org.rs
 
 
Документа за преузимање: