Информатор о раду

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ О РАДУ
 
О ОРГАНУ

Назив органа:
Град Смедерево (Градоначелник, Градско веће, Скупштина града и Градска управа)

Адреса седишта:
Улица Омладинска бр. 1; 11 300 Смедерево

Матични број:
07222262 (Градоначелник, Скупштина града и Градско веће)
07222319 (Градска управа)

Порески идентификациони број:
102186104 (Градоначелник, Скупштина града и Градско веће)
102186112 (Градска управа)

Шифра делатности:
75110

Адреса за пријем поднесака:
Улица Омладинска бр. 1; 11 300 Смедерево

Адреса за пријем електронских поднесака:
kabinet@smederevo.org.rs
 
 
 

Преузмите датотеку:
 
 
 

 
Обрасце које можете преузети овде: