Grupa za zaštitu životne sredine

09.februar 2016.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operatera DU Integral D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, Ul. Kajmakčalanska br. 8

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 68. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za  izmenu  dozvole za skladištenje neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 05.02.2016 godine, operater DU Integral D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, ulica Kajmakčalanska broj 8, podneo Zahtev za izmenu dozvole za skladištenje neopasnog otpada izdate pod brojem 501-2/2011-08 od 22.02.2011.godine, od strane Odeljenja za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odseka za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo.    

            Izmena se odnosi na povećanje kapaciteta skladištenja neopasnog otpada unutar već postojećeg skladišnog prostora.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 17.02.2016.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.februar 2016.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman otpada koji nije opasan, operateru postrojenja Global slag recycling d.o.o. Beograd-Stari grad, Skenderbegova br. 3/5

 

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za 

 tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 22. 01.2016. godine, operater postrojenja Global slag recycling d.o.o. Beograd-Stari grad, Skenderbegova br. 3/5, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada neprerađena šljaka (indeksnog broja 10 02 02), na delu katastarske parcele broj 2571/2 KO Radinac, u krugu Železare Smederecvo

 

            Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 03.02.2016.godine.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 10.02.2016.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.februar 2016.

Društvo za proizvodnju i trgovinu METECH doo Smederevo, Ul. Đure Salaja br.17

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - rekonstrukcije i adaptacije gasne kotlarnice, na katastarskoj parceli broj 530/1 KO Smederevo

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Društvo za proizvodnju i trgovinu METECH doo Smederevo, Ul. Đure Salaja br.17, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-rekonstrukcije i adaptacije gasne kotlarnice, na katastarskoj parceli broj 530/1 KO Smederevo.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 03.02. do 13.02.2016. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.februar 2016.

Javno preduzeće Grejanje Smederevo, Smederevo, ul. Branka Radičevića br.8

 

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene zatečenog stanja na životnu sredinu za kotlarnicu ''Papazovac'', u ul. Dositeja Obradović bb, u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 11592/1 KO Smederevo

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta JP Grejanje Smederevo, Branka Radičevića br. 8, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za kotlarnicu '' Papazovac '', u ul. Dositeja Obradović bb, u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 11592/1 KO Smederevo.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 03.02. do 13.02.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetni objekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.februar 2016.

DU Integral D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, Kajmakčalanska broj 8                                                                                                                             

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladište neopasnog otpada (prošireni kapacitet), na katastarskoj parceli broj 464/3 KO Smederevo, u Ulici Šalinačkoj bb, u Smederevu

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta DU Integral D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, Kajmakčalanska broj 8, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladište neopasnog otpada (prošireni kapacitet), na katastarskoj parceli broj 464/3 KO Smederevo, u Ulici Šalinačkoj bb, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 03.02. do 13.02.2016. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.februar 2016.

Trgovinska radnja ''Dare'' Branković Darko pr, Osipaonica, Ul. Kralja Petra I br.111

                                                                                                                           

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za poslovni objekat-farma pilića i koka nosilja, na katastarskoj parceli broj 6817/2 KO Osipaonica, u Osipaonici

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Trgovinska radnja ''Dare'' Branković Darko pr, Osipaonica, Ul. Kralja Petra I br.111, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za za poslovni objekat ''Farma koka nosilja'', na katastarskoj parceli broj 6817/2 KO Osipaonica, u Osipaonici.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 03.02. do 13.02.2016. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetni objekat, ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.februar 2016.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za obnavljanje integralne dozvole za sakupljanje i transport otpada koji nije opasan, operatera  postrojenja ''DU Integral'' D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, Kajmakčalanska broj 8

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

                           o prijemu zahteva za obnavljanje integralne dozvole

za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Smedereva

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 01. 02.2016.godine, operater postrojenja  ''DU Integral'' D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, Kajmakčalanska broj 8, podneo zahtev za obnavljanje integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada, na teritoriji grada Smedereva, broj 501-13/2011-08 od 22.02.2011.godine, izdata od Odeljenja za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odseka za zaštitu životne  sredine. Neopasni otpad koji će se sakupljati i tansportovati :

-          10 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani;

-          19 03 07 solidifikovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 06;

-          10 02 02 neprerađena šljaka;

-          12 01 03 struganje i obrada obojenih metala;

-          10 02 10 otpad od mlevenja;

-          12 01 01 struganje i obrada ferometala;

-          17 04 05 gvožđe i čelik;

-          16 02 16 komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15 ;

-          17 04 11 kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10;

-          19 12 04 plastika i guma;

-          17 02 03  plastika;

-          20 01 39  plastika;

-          16 11 04 ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 03;

-          17 02 02 staklo;

-          16 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani;

-          20 01 38 drvo drugačije od onog u 20 01 37;

-          15 01 03  drvena ambalaža

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 09.02.2016.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

01.februar 2016.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu i dopunu integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Smedereva, operatera ''DU Integral'' D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, Ul. Kajmakčalanska br. 8

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za  izmenu i dopnu integralne dozvole za 

sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Smedereva

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 29.01.2016 godine, operater ''DU Integral'' D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, ulica Kajmakčalanska broj 8, podneo Zahtev za izmenu i dopunu integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Smedereva, izdate pod brojem 501-13/2011-08 od 22.02.2011.godine, od strane Odeljenja za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odseka za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo. Izmena se odnosi na sledeće vrste neopasnog otpada odgovarajućih  indeksnih brojeva i to :

- 10 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani;

- 19 03 07 solidifikovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 06;

- 10 02 02 neprerađena šljaka;

- 12 01 03 struganje i obrada obojenih metala;

- 10 02 10 otpad od mlevenja;

- 12 01 01 struganje i obrada ferometala;

- 17 04 05 gvožđe i čelik;

- 16 02 16 komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15 ;

- 17 04 11 kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10;

- 19 12 04 plastika i guma;

- 17 02 03 plastika;

- 20 01 39 plastika;

-16 11 04 ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 03;

- 17 02 02 staklo;

- 16 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani.

Dopuna predmetne dozvole se odnosi na dodavanje novih vrsta otpada sledećih indeksnih brojeva:

            - 20 01 38 drvo drugačije od onog u 20 01 37;

            - 15 01 03 drvena ambalaža .

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 08.02.2016.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.januar 2016.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge Knez Petrol DOO Beograd, Carice Jelene br.28                                                                                                                             

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene na životnu sredinu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za prošireni kapacitet za benzinsko-gasnu stanicu ''BP Knez Petrol Smederevo'' u Smederevu, Ul. Kovinski put bb, na katastarskim parcelama broj 2134/6 i 2134/11 KO Lipe I

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je nosilac projekta Društvo za proizvodnju, promet i usluge Knez Petrol DOO Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za prošireni kapacitet za benzinsko-gasnu stanicu ''BP Knez Petrol Smederevo'' u Smederevu, Ul. Kovinski put bb, na katastarskim parcelama broj 2134/6 i 2134/11 KO Lipe I.

            Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 27.01. do 06.02.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetni objekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

20.januar 2016.

Privredno društvo za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju  i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju Metalik - Smederevo DOO Osipaonica, Ul. Gajska br. 3 Osipaonica   

 

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za prošireni kapacitet postrojenja za skladištenje opasnog otpada (muljevi od fizičko/hemijskog tretmana koji sadrže opasne supstance indeksni broj 19 02 05 ), na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u ul. Gajskoj br.3, u Osipaonici, nosioca projekta Privrednog društva za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju Metalik - Smederevo DOO Osipaonica, Gajska 3, Osipaonica

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-420/2015-05 od 16.01.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za prošireni kapacitet postrojenja za skladištenje opasnog otpada (muljevi od fizičko/hemijskog tretmana koji sadrže opasne supstance indeksni broj 19 02 05 ), na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u ul. Gajskoj br.3, u Osipaonici, nosioca projekta Privrednog društva za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju Metalik - Smederevo DOO Osipaonica, Gajska 3, Osipaonica.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to tačka 14. - ''Ostali projekti'', podtačka 2. - ''Postrojenja za upravljanje otpadom'', alineja 1.'' odlagališta i skladišta opasnog otpada'' - kapaciteta do 10t na dan.  

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.januar 2016.

Samostalna zanatska automehaničarska radnja Auto Kostić Milan Kostić pr, Smederevo, Đure Daničića 80

 

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat – mašinska radionica za remont motora motornih vozila na katastarskoj parceli broj 7109 KO Smederevo, u ul.Đure Daničića br.80, u Smederevu, nosioca projekta Samostalna zanatska automehaničarska radnja Auto Kostić Milan Kostić pr, Smederevo, Đure Daničića

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-363/2015-05 od 11.01.2016.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat – mašinska radionica za remont motora motornih vozila na katastarskoj parceli broj 7109 KO Smederevo, u ul.Đure Daničića br.80, u Smederevu, nosioca projekta Samostalna zanatska automehaničarska radnja Auto Kostić Milan Kostić pr, Smederevo, Đure Daničića 80.

Predmetni Projekat nije obuhvaćen Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i da ukoliko nosilac projekta postupi u skladu sa uslovima utvrđenim tačkom 2. dispozitiva ovog Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

05.januar 2016.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu integralne dozvole za skladištenje  i tretman otpada koji nije opasan, Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina Zoran Junior doo Osipaonica, Miće Jankovića br.68. na katastarskoj parceli broj 4924 KO Osipaonica u Osipaonici .

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 28. 12.2015 godine, operater Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina Zoran Junior doo Osipaonica, Miće Jankovića br.68. podneo zahtev za izmenu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada. Izmena  se odnosi na promenu kapaciteta postrojenja i parcele tako što se predmetna parcela dobija spajanjem tri parcele među kojima se nalazi i parcela k.p.4925/3 za koju operater poseduje dozvolu za skladištenje i tretman neopasnog otpada broj 501-178/2010-08.god.od 06.10.2011.god.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 12.01.2016.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

05.januar 2016.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu i izmenu integralne dozvole za skladištenje  i tretman otpada koji nije opasan, operatera  Privredno društvo za proizvodnju, promet roba i usluga BOS Komerc D.O.O. Osipaonica, Dragutina Obradovića 19

 

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu i izmenu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 23. 11.2015 godine, operater Privredno društvo za proizvodnju, promet roba i usluga BOS Komerc D.O.O. Osipaonica, Dragutina Obradovića 19, podneo Zahtev za dopunu i izmenu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada. Dopuna se odnosi na novu katastarsku parcelu broj 4933/36 KO Osipaonica, na kojoj operater obavlja delatnost skladištenja i tretmana neopasnog otpada. Izmena se odnosi na odgovorno lice u postrojenju za upravljanje otpadom, i sada je Predrag Jovanović.

 

            Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 05.01.2016.godine.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 12.01.2016.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

30.decembar 2015.

Privredno društvo za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju  i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju Metalik - Smederevo DOO Osipaonica, Ul. Gajska br.3 Osipaonica   

                                                                                                                             

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene na životnu sredinu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-prošireni kapacitet postrojenja za skladištenje opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u ul. Gajskoj br.3, u Osipaonici

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju  i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju Metalik - Smederevo DOO Osipaonica, Gajska 3, Osipaonica, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-prošireni kapacitet postrojenja za skladištenje opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u ul. Gajskoj br.3, u Osipaonici.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 30.12.2015.godine do 09.01.2016.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

30.decembar 2015.

MESSER TEHNOGAS AD Beograd, Fabrika Smederevo, Goranska 12

 

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za skladište boca acetilena i TNG, na katastarskoj parceli broj 2571/3 KO Radinac, nosioca projekta MESSER TEHNOGAS AD Beograd, Fabrika Smederevo, Goranska 12

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-397/2015-05 od 25.11.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za skladište boca acetilena i TNG, na katastarskoj parceli broj 2571/3 KO Radinac, nosioca projekta MESSER TEHNOGAS AD Beograd, Fabrika Smederevo, Goranska 12.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to tačka 5. ''skladištenje zapaljivih tečnosti i gasova, zemnog gasa, fosilnih goriva, nafte i naftnih derivata i hemikalija'', podtačka 1. ''skladištenje zapaljivih gasova ili proizvoda koji sadrže zapaljive gasove'', ali je manjeg kapaciteta od kapaciteta definisanog kao kriterijum za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.decembar 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog  otpada, operatera kompanija Železara Smederevo D.O.O. Radinac

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole

za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 22.12.2015.godine, operater kompanija ''Železara Smederevo'' D.O.O Radinac, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole novim mestom za skladištenje i tretman neopasnog otpada (19 12 02) na katastarskim parcelama broj 2571/1 i 2571/2 KO Radinac, na Aglomeraciji i Visokoj peći.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 28.12.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.decembar 2015.

Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina Zoran Junior D.o.o. Osipaonica, Miće Jankovića br.68,                      

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za skladištenje i tretman neopasnog otpada Privrednom društvu za promet i reciklažu sekundarnih sirovina Zoran Junior D.o.o. Osipaonica, Miće Jankovića br.68, na katastarskoj parceli broj 4924 KO Osipaonica, u Osipaonici.

 

 

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-397/2015-05 od 25.11.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za skladištenje i tretman neopasnog otpada Privrednom društvu za promet i reciklažu sekundarnih sirovina Zoran Junior D.o.o. Osipaonica, na katastarskoj parceli broj 4924 KO Osipaonica, u Osipaonici.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to tačka 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

               

                                                             

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.decembar 2015.

            Samostalna zanatska automehaničarska radnja Auto Kostić Milan Kostić pr, Smederevo, Đure Daničića br.80                    

 

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - mašinska radionica za remont motora motornih vozila, na katastarskoj parceli broj 7109 KO Smederevo, u ulici Đure Daničića br.80

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne  poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Samostalna zanatska automehaničarska radnja Auto Kostić Milan Kostić pr, Smederevo, Đure Daničića br.80, Smederevo,               podneo zahtev o potrebi procene uticaja na životnu sredinu  za Projekat - mašinska radionica za remont motora motornih vozila, na katastarskoj parceli broj 7109 KO Smederevo, u ulici Đure Daničića br.80

            Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 23.12.2015. do 02.01.2016. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

21.decembar 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu integralne dozvole za skladištenje  i tretman otpada koji nije opasan, operatera  Privredno društvo za promet robe i usluga  Rajčetov doo  Osipaonica, Ul. Podunavska br.9

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 16. 12.2015 godine, operater Privredno društvo za promet robe i usluga  Rajčetov doo Osipaonica, Podunavska br.9, podneo Zahtev za izmenu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada. Izmena  se odnosi na promenu imena kvalifikovanog lica odgovornog za stručni rad u integralnoj dozvoli za skladištenje i tretman neopasnog otpada broj 501-125/2010-08.god.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 27.12.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

16.decembar 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada, operatera Preduzeća za inženjering, trgovinu i građevinarstvo ''ITG'' D.O.O.  iz Smedereva,  ul. Izletnička br.6/3

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 63. stav 2., Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj: 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je 16. 12.2015. godine, operater Preduzeće za inženjering trgovinu i građevinarstvo ''ITG'' D.O.O. iz Smedereva, ulica Izletnička broj 6/3, podneo Zahtev za dopunu dozvole za sakupljanje i transport  neopasanog otpada i to uvođenjem sledećih vrsta neopasnog otpada:

- indeksni broj 10 02 01 - otpadi od prerade šljake

- indeksni broj 19 03 07 - soldifikovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 06,

- indeksni broj 17 01 01 - beton,

- indeksni broj 17 01 02 - cigle,

- indeksni broj 17 01 03 -  crep i keramika,

- indeksni broj 17 01 07 - mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i     

   keramika drugačije od onih navedenih u 17 01 06,

- indeksni broj17 02 01 - drvo,

- indeksni broj 17 02 02 - staklo,

- indeksni broj 17 02 03 - plastika,

- indeksni broj 17 03 02 - bituminozne mešavine drugačije od onih navedenih u 17 03 01,           

- indeksni broj 17 05 04 - zemlja, kamen, drugačiji od onih navedenih u 17 05 03,

- indeksni broj 17 05 06 - iskop drugačiji od onog navedenog u 17 05 05,

- indeksni broj 17 06 04 - izolacioni materijali drugačiji od onih navedenih u 17 06 01 i     

   17 06 03,

- indeksni broj 17 08 02 - građevinski materijali na bazi gipsa drugačiji od onih navedenih     

   u 17 08 01,

- indeksni broj 17 09 04 – mešani otpad od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03.

 

            Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 22.12.2015.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

16.decembar 2015.

            Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, Takovska 2

 

 Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije, ''SD-Centar''-SD10/SDH10/SDU10/SDL10, na krovu lift kućice stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 1954/1 KO Smederevo

 

  

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

  

  

nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, Takovska 2, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-379/2015-05 od 12.11.2015.god, za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Centar''-SD10/SDH10/SDU10/SDL10, na krovu lift kućice stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 1954/1 KO Smederevo.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-379/2015-05 od  11.12.2015.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada bazne stanice mobilne telefonije ''SD-Centar''-  SD10/SDH10/SDU10/SDL10, na krovu lift kućice stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 1954/1 KO Smederevo, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

16.decembar 2015.

            TELENOR  d.o.o. Novi Beograd, Omladinskih brigada  90

 

 Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji ''Smederevo 10 '', u ul. Mostarskoj br.3, na katastarskoj parceli broj 8833/1 KO Smederevo, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

  

  

nosilac projekta TELENOR d.o.o. Novi Beograd, Omladinskih brigada 90, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-381/2015-05 od 13.11.2015.godine, za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji ''Smederevo 10 '', u ul. Mostarskoj br.3, na katastarskoj parceli broj 8833/1 KO Smederevo, u Smederevu.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-381/2015-05 od 11.12.2015.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada bazne stanice mobilne '' Smederevo 10 '', u ul. Mostarskoj br.3, na katastarskoj parceli broj 8833/1 KO Smederevo, u Smederevu, zaveden pod brojem 501-381/2015-05, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

16.decembar 2015.

            MESSER TEHNOGAS AD Beograd, Fabrika Smederevo, Goranska 12

 

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene zatečenog stanja na životnu sredinu za skladište boca acetilena i TNG, na katastarskoj parceli broj 2571/3 KO Radinac

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta MESSER TEHNOGAS AD Beograd, Fabrika Smederevo, Goranska 12, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za skladište boca acetilena i TNG, na katastarskoj parceli broj 2571/3 KO Radinac.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 16.12. do 26.12.2015.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetni objekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

16.decembar 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu i dopunu integralne dozvole za skladištenje  i tretman otpada koji nije opasan, operatera  Preduzeća za proizvodnju, trgovinu i usluge '' Montimpex'' D.O.O.iz Smedereva, Ul. Karađorđeva br.32/2

 

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu i  dopunu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 16. 12.2015 godine, operater Preduzeća za proizvodnju, trgovinu i usluge '' Montimpex'' D.O.O.iz Smedereva, Ul. Karađorđeva br.32/2, podneo Zahtev za izmenu i dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada. Zahtev se odnosi na način skladištenja otpadnih feroznih materijala i guma na otvorenom prostoru (pored  betoniranih površina koriste se i tamponirane površine) i na brisanje katastarske parcele broj 2195/1 KO Radinac iz razloga što operater ne koristi navedenu parcelu za obavljanje delatnosti.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 22.12.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 
 

Grupa za zaštitu životne sredine

16.decembar 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu dozvole za skladištenje   otpada koji nije opasan, operatera ''DU Integral'' D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, ulica Kajmakčalanska broj 8

 

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopnu dozvole za 

skladištenje neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 14.12.2015 godine, operater ''DU Integral'' D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, ulica Kajmakčalanska broj 8, podneo Zahtev za dopunu dozvole za skladištenje neopasnog otpada, a koja se odnosi na uvođenje sledećih vrsta neopasnog otpada i to :

- drvena ambalaža (indeksni broj 15 01 03/20 01 38);

- otpad koji nije drugačije specificiran (indeksni broj 10 02 99);

- soldifikovani otpad (indeksni broj 19 03 07 );

- neprerađena šljaka (indeksni broj 10 02 02);

- struganje i obrada obojenih metala (indeksni broj 12 01 03);

- otpad od mlevenja (indeksni broj 10 02 10);

- struganje i obrada ferometala (indeksni broj 12 01 01);

- gvožđe i čelik (indeksni broj 17 04 05);

- komponente uklonjene iz odbačene opreme (indeksni broj 16 02 16);

- kablovi (indeksni broj 17 04 11);

- plastika i guma (indeksni broj 19 12 04);

- plastika (indeksni broj 17 02 03);

- plastika (indeksni broj 20 01 39);

- ostale obloge i vatrostalni materijal iz metalurških procesa (indeksni broj 16 11 04);

- staklo (indeksni broj 17 02 02);

- otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 16 01 99);

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 22.12.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

11.decembar 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operatera  Društva sa ograničenom odgovornošću IMETAK Smederevo, Dunavska br. 1

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 03. 12.2015 godine, operater  Društvo sa ograničenom odgovornošću Imetak Smederevo, Dunavska br. 1, podneo Zahtev za izmenu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, a koja se odnosi na brisanje katastarske parcele broj 470/49 KO Smederevo, na kojoj operater više ne obavlja delatnost skladištenja i tretmana neopasnog otpada.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 17.12.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.decembar 2015.

            Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina Zoran Junior D.o.o. Osipaonica, Miće Jankovića br.68,                       

 

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladištenje i tretman neopasnog otpada na katastarskoj parcelia broj 4924 KO Osipaonica, u ulici Miće Jankovića  broj 68, u Osipaonici

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne  poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina Zoran Junior doo. Osipaonica, Miće Jankovića br.68, podneo zahtev o potrebi procene  na životnu sredinu  za Projekat - skladištenje i tretman neopasnog otpada na katastarskoj parceli broj 4924 KO Osipaonica, u Osipaonici.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 09.12. do 19.12.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.novembar 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje otpada koji nije opasan, operateru postrojenja Preduzeće za proizvodnju i trgovinu '' Fruvita'' D.O.O.Beograd, Ul. Tošin bunar br.272  

 

           

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 16. 11.2015.godine, operater postrojenja  Preduzeće za proizvodnju i trgovinu '' Fruvita '' D.O.O. Beograd, Ul. Tošin bunar br.272, podneo zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, i to sledećih vrsta otpada :

    -    papirna i kartonska ambalaža (indeksni broj 15 01 01),

    -    plastična ambalaža (indeksni broj 15 01 02),

 -    drvena ambalaža (indeksni broj 15 01 03),

 -    metalna ambalaža  (indeksni broj 15 01 04),

 -    kompozitna ambalaža (indeksni broj  15 01 05)

 -    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 02 07 99),

 -    mešani komunalni otpad (indeksni broj 20 03 01),

 -   muljevi od pranja, čišćenja, ljušćenja, centrifugiranja i separacije (indeksni broj 02 03 01 ), na katastarskoj parceli broj 926/1  KO Kolari, u Kolarima.

 

Dopunu dokumentacije operater je  dostavio 25.11.2015.godine.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 04.12.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

            Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul.Omladinska br.1. kancelarija broj 35 od 11 do 14 časova.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

25.novembar 2015.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD06/ SDH06/SDU06-Smederevo 2'', na katastarskoj parceli broj 8023 KO Smederevo, u Ul. Ustaničkoj br.2, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Ul. Takovska br. 2


Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-373/2015-05 od 23.11.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD06/ SDH06/SDU06-Smederevo 2'', na katastarskoj parceli broj 8023 KO Smederevo, u Ul. Ustaničkoj br.2, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Ul. Takovska br. 2.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.novembar 2015.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

 Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Šalinac'' SD44/SDU44 Smederevo, u Šalincu, na katastarskoj parceli broj 521 KO Šalinac

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-353/2015-05 od 10.11.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Šalinac'' SD44/SDU44 Smederevo, u Šalincu, na katastarskoj parceli broj 521 KO Šalinac,  nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Ul. Takovska br. 2.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008),  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.novembar 2015.

            '' Telenor '' d.o.o. Novi Beograd, Ul.Omladinskih brigada br.90

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji '' Smederevo 10 '' , u ul. Mostarskoj br.3, na katastarskoj parceli broj 8833/1 KO Smederevo,  u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

 

javnost da je nosilac projekta '' TELENOR '' d.o.o. Novi Beograd, Ul. Omladinskih brigada br. 90, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji '' Smederevo 10'', u ul. Mostarskoj br.3, na katastarskoj parceli broj 8833/1 KO Smederevo, u  Smederevu,  zaveden pod brojem 501-381/2015-05.

Javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, može se obaviti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 18.11. do 08.12.2015. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 09.12.2015. godine, u vremenu od 12 do 13 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.novembar 2015.

            Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Centar''-SD10/ /SDH10/SDU10/SDL10, na krovu lift kućice stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 1954/1 KO Smederevo

 

 

Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

 

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''TELEKOM SRBIJA'' a.d. Beograd, Ul. Takovska broj 2, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Centar''-SD10/ /SDH10/SDU10/SDL10, na krovu lift kućice stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 1954/1 KO Smederevo, zaveden pod brojem 501-379/2015-05.

Javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, može se obaviti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 18.11. do 08.12.2015. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 09.12.2015. godine, u vremenu od 11 do 12 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.novembar 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport otpada koji nije opasan, operateru postrojenja JKP Čistoća Smederevo, ul. Šalinačka bb Smederevo


 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada

na teritoriji grada Smedereva

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 09. 11.2015.godine, operater postrojenja  Javno komunalno preduzeće Čistoća Smederevo, ulica Šalinačka bb, podneo zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada i to :

-          otpadna plastika (indeksni broj 07 02 13)

-          papirna i kartonska ambalaža (indeksni broj 15 01 01)

            -     plastična ambalaža ( indeksni broj 15 01 02 )

            -     drvena ambalaža (indeksni broj 15 01 03)

            -     metalna ambalaža (indeksni broj 15 01 04 )

            -     kompozitna ambalaža (indeksni broj 15 01 05)

            -     mešana ambalaža (indeksni broj 15 01 06)

            -     staklena ambalaža (indeksni broj 15 01 07)

            -     tekstilna ambalaža (indeksni broj 15 01 09)

            -     apsorbenti, materijali za filtere, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačija od onih navedenih u 15 02 02 (indeksni broj 15 02 03)

            -     potrošne gume (indeksni broj 16 01 03)

            -     odbačena vozila (indeksni broj 16 1 04)

            -     stara vozila koja ne sadrženi tečnosti ni druge opasne komponente (ideksni broj 16 01 06)

            -      ferozni metali (ineksni broj 16 01 17)

            -      obojeni metali (indeksni broj 16 01 18)

            -      plastika (indeksni broj 16 01 19)

            -      staklo (indeksni broj 16 01 20)

            -      komponente koje nisu drugačije specificirane (indeksni broj 16 01 22)

            -      otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 16 01 99)

            -      papir i karton (indeksni broj 19 12 01 )

            -      metali koji sadrže gvožđe (indeksnog broja 19 12 02)

            -      obojeni metali (indeksnog broja 19 12 03)

            -      plastika i guma (indeksnog broja 19 12 04)

            -      staklo (indeksni broj 19 12 05)

            -      papir i karton (indeksni broj 20 01 01)

            -      staklo (indeksni broj 20 01 02)

            -      plastika (indeksni broj 20 01 39)

  -      metali (indeksni broj 20 01 40)

  -      biodegrabilni otpad (indeksni broj 20 02 01)

  -      ostali nebiodegrabilan otpad (indeksni broj 20 02 03).   

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 20.11.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.


 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

12.novembar 2015.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD06/ SDH06/SDU06-Smederevo 2'', na katastarskoj parceli broj 8023 KO Smederevo, u Ul. Ustaničkoj br.2, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD06/ SDH06/SDU06-Smederevo 2'', na katastarskoj parceli broj 8023 KO Smederevo, u Ul. Ustaničkoj br.2, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 11.11. do 21.11.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

12.novembar 2015.

''Telenor'' D.O.O. iz Novog Beograda, ulica Omladinskih brigada broj 90

 

Obaveštenje o donošenju rešenja da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji ''Udovice'', na katastarskoj parceli broj 1220 KO Udovice, nosioca projekta ''Telenor'' doo Beograd, Ul.Omladinskih brigada br. 90 Beograd - Novi Beograd

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-212/2015-05 od 09.11.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji ''Udovice'', na katastarskoj parceli broj 1220 KO Udovice, nosioca projekta ''Telenor'' doo Beograd, Ul.Omladinskih brigada br. 90 Beograd - Novi Beograd.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008),  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

28.oktobar 2015.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Šalinac'' SD44/SDU44 Smederevo, u Šalincu, na katastarskoj parceli broj 521 KO Šalinac, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Šalinac'' SD44/SDU44 Smederevo, u Šalincu, na katastarskoj parceli broj 521 KO Šalinac.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 28.10. do 07.11.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

21.oktobar 2015.

''Telenor'' D.O. O. Novi Beograd, Ul. Omladinskih brigada br.90

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji '' Udovice '', na katastarskoj parceli broj 1220 KO Udovice

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta '' TELENOR '' D.O.O. Novi Beograd, Ul. Omladinskih brigada br. 90, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji '' Udovice '', na katastarskoj parceli broj 1220 KO Udovice .

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 21.10. do 31.10.2015.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

19.oktobar 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje otpada koji nije opasan, operateru postrojenja Akcionarsko društvo ''Milan  Blagojević'' Preduzeće za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo Smederevo, Ul. Đure Strugara br.20  

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 09. 10.2015.godine, operater postrojenja Akcionarsko društvo ''Milan Blagojević'' Preduzeće za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo Smederevo, Ul. Đure Strugara br.20, podneo zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada, i to sledećih vrsta otpada :

 

 -    struganje i obrada ferometala (indeksni broj 12 01 01),

 -    papirna i kartonska ambalaža (indeksni broj 15 01 01),

 -    drvena ambalaža (indeksni broj 15 01 03) i

 -    plastična ambalaža (indeksni broj 15 01 02),

na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, u Ul. Đure Strugara br.20, u Smederevu.

 

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 26.10.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do14 časova.


 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

28.septembar 2015.

            Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije, ,,SDU47-Djure Danicica UMTS'', na katastarskoj parceli broj 8329/1 KO Smederevo, na krovnoj terasi stambene zgrade u ul. Đure Daničića br.96-98, u Smederevu

 

 

  

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

  

  

nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-268/2015-05 od 24.08.2015.godine, za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja  na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije '' SDU47-Djure Danicica UMTS'' na katastarskoj parceli broj 8329/1 KO Smederevo, na krovnoj terasi stambene zgrade, u ulici Đure Daničića br.96-98,  u Smederevu.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-268/2015-05 od 24.09.2015.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada bazne stanice mobilne telefonije '' SDU47-Djure Danicica UMTS'', na katastarskoj parceli broj 8329/1 KO Smederevo, na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Đure Daničića br.96-98, u Smederevu, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

28.septembar 2015.

''TELENOR'' doo iz Beograda  Ul.Omladinskih brigada broj 90

  

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu o potrebi procene uticaja bazne stanice  mobilne telefonije na životnu sredinu na lokaciji ''Smederevo 9'', u ulici Đure Daničića 64  u Smederevu, zaveden pod brojem 501-249/2015-05.

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne poslove, Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta ''TELENOR'' doo iz Beograda,Ul.Omladinskih   brigada br.90, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja bazne stanice mobilne telefonije na životnu sredinu  '' Smederevo 9'' u ulici Đure Daničića br.64.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 30.09. do 10.10.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog Projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu .

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

28.septembar 2015.

''TELENOR'' doo iz Beograda Ul.Omladinskih brigada broj 90

   

Obaveštenje o podnetom zahtavu o potrebi procene uticaja bazne stanice  mobilne telefonije na životnu sredinu na lokaciji ''Smederevo 10'', u ulici Mostarska br.3  u Smederevu, zaveden pod brojem 501-253/2015-05.

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne poslove, Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta ''TELENOR'' doo iz Beograda,Ul.Omladinskih   brigada br.90, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja bazne stanice mobilne telefonije na životnu sredinu  '' Smederevo 10'' u ulici Mostarska  br.3.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 23.09. do 03.10.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog Projekta na životnu sredinu ovom nadležnom organu .

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.septembar 2015.

            Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu  ''SD-Djure Daničića UMTS''-SDU47, na katastarskoj parceli broj 8329/1 KO Smederevo, na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Đure Daničića br.96-98, u Smederevu

 

            Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne,  poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za baznu stanicu ''SD-Djure Daničića UMTS''-SDU47, na katastarskoj parceli broj 8329/1 KO Smederevo, na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Đure Daničića br.96-98, u Smederevu.

 

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, u  prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 02.09.2015.godine do 22.09.2015. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 23.09.2015. godine u vremenu od 11 do 12 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.septembar 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu dozvole za skladištenje   otpada koji nije opasan, operatera ''DU Integral'' D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, ulica Kajmakčalanska broj 8

 

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

 

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu dozvole za 

skladištenje neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 03. 09.2015 godine, operater ''DU Integral'' D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, ulica Kajmakčalanska broj 8, podneo Zahtev za izmenu dozvole za skladištenje neopasnog otpada, a koja se odnosi na količinu visokopećne negranulisane troske u iznosu od 50.000 tona i otpadne visokopećne granulisane troske u količini od 15.000 tona.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 11.09.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

28.avgust 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu i dopunu integralne dozvole za skladištenje  i tretman otpada koji nije opasan, operatera  Preduzeća za proizvodnju, trgovinu i usluge '' Montimpex'' D.O.O.iz Smedereva, Ul. Karađorđeva br.32/2

 

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

 

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu i   dopunu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 24. 08.2015 godine, operater Preduzeća za proizvodnju, trgovinu i usluge '' Montimpex'' D.O.O.iz Smedereva, Ul. Karađorđeva br.32/2, podneo Zahtev za izmenu i dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, a koja se odnosi na način skladištenja otpadnih feroznih materijala i guma na otvorenom prostoru pored  betoniranih površina koristiti i tamponirane površine, na kojoj operater obavlja delatnost skladištenja i tretmana neopasnog otpada.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 02.09.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

20.avgust 2015.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

            Obaveštenje o donošenju rešenja da je  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za radio baznu stanicu ''SD-Centar SD10/SDH10/SDU10/SDL10'', na krovu lift kućice stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu

 

  Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-223/2015-05 od 17.08.2015.godine, da je  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za radio baznu stanicu ''SD-Centar SD10/SDH10/SDU10/ SDL10'', na krovu lift kućice stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2.  

Potreba izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu utvrđena je na osnovu Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'' broj 114/2008), jer se predmetna radio bazna stanica nalazi na pomenutoj Listi II i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)'', da ima izraženu efektivnu snagu iznad propisanog kriterijuma od 250W, i da se nalazi u gusto naseljenoj zoni i zoni već postojećeg kritičnog opterećenja.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.avgust 2015.

            Preduzeće za telekomunikacije ''TELENOR'' d.o.o. Beograd, Ul. Omladinskih brigada br. 90

 

 Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo'', na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor  i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

  

  

nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije '' TELENOR '' d.o.o. Beograd, Ul. Omladinskih brigada br. 90, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-199/2015-05 od 29.06.2015.godine, za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo'', na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-199/2015-05 od 06.08.2015.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada bazne stanice mobilne telefonije ''Smederevo'', na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

30.jul 2015.

'' Dunav Oil Trans '' D.O.O. Beograd , Ul. vojvode Brane br.2                                      

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekat - skladištenje uglja na katastarskim parcelama broj 464/45 i 464/47 KO Smederevo, u ulici Šalinačkoj bb, u Smederevu

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta '' Dunav Oil Trans '' D.O.O. Beograd , Ul. vojvode Brane br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu  za Projekat - skladištenje uglja na katastarskim parcelama broj 464/45 i 464/47 KO Smederevo, u ulici Šalinačkoj bb, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 29.07. do 08.08.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.jul 2015.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Centar''- SD10/SDH10/SDU10/SDL10, na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 1954/1 KO Smederevo          

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Centar''-SD10/SDU10/SDH10/SDL10, na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 1954/1 KO Smederevo.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 22.07. do 02.08.2015.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.jul 2015.

A.D. ''Milan  Blagojević'' iz Smedereva, Ul. Đure Strugara br.20

 

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za skladištenje neopasnog otpada u krugu preduzeća A.D.''Milan Blagojević'', na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, u ulici Đure Strugara br.20, u Smederevu

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-184/2015-05 od 02.07.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za skladištenje neopasnog otpada u krugu preduzeća A.D.''Milan Blagojević'', na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, u ulici Đure Strugara br.20, u Smederevu, nosioca projekta A.D. ''Milan  Blagojević'' iz Smedereva, Ul. Đure Strugara br.20.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to tačka 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

               

                                                             

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.jul 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport otpada koji nije opasan, operateru postrojenja Privredno društvo za trgovinu ''Dunav trgovina'' doo Smederevo, ulica Vučačka br.1

 

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada

na teritoriji grada Smedereva

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 09. 07.2015.godine, operater postrojenja  Privredno društvo za trgovinu ''Dunav trgovina'' doo Smederevo, ulica Vučačka br.1, podneo zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada - otpadni pepeo od sagorevanja uglja (indeksni broj 10 01 02).

 

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 14.07.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.


 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.jul 2015.

Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2            

 

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD20/SDU20 SD-Petrijevo'', na katastarskoj parceli broj 440/2 KO Petrijevo, u Petrijevu

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-173/2015-05 od 26.06.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD20/SDU20 SD-Petrijevo'', na katastarskoj parceli broj 440/2 KO Petrijevo, u Petrijevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Ul. Takovska br. 2.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008),  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

               

                                                             

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.jul 2015.

Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2            

 

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD21/SDU21 Lipe'', na katastarskoj parceli broj 5619 KO Lipe, u Lipama

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-174/2015-05 od 26.06.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD21/SDU21 Lipe'', na katastarskoj parceli broj 5619 KO Lipe, u Lipama, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Ul. Takovska br. 2.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008),  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

               

                                                             

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.jul 2015.

Preduzeće za telekomunikacije'' Telekom Srbija '' a d. Beograd,Ul.Takovska br.2

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo'' -SD03,SDH03,SDU03,SDL03, na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

 

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije '' TELEKOM SRBIJA '' a.d.  Beograd, Ul. Takovska br. 2, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo'', na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu.

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 08.07. do 28.07.2015. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 29.07.2015. godine, u vremenu od 11 do 12 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.jul 2015.

Preduzeće za telekomunikacije'' Telenor '' d.o.o.Beograd, Ul.Omladinskih brigada br.90

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo'', na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

 

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije '' TELENOR '' d.o.o. Beograd, Ul. Omladinskih brigada br. 90, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo'', na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu.

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 08.07. do 28.07.2015. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 29.07.2015. godine, u vremenu od 12 do 13 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.jul 2015.

SR za proizvodnju i plasman živine i jaja-trgovina ''Evro -koka'' Zoran Stojadinović pr Mala Krsna, Ul. Moravska bb  

 

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za objekte za uzgoj pilića i koka nosilja (povećanje kapaciteta, izgradnja novog objekta i promena tehnologije), na katastarskoj parceli broj 1358/1 KO Mala Krsna, u Ul.Moravskoj bb, u Maloj Krsni

 

 

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članovima 28. i 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

  

  

nosilac projekta SR za proizvodnju i plasman živine i jaja-trgovina ''Evro -koka'' Zoran Stojadinović pr Mala Krsna, Ul. Moravska bb, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-164/2015-05 od 18.05.2015.godine, za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za objekte za uzgoj pilića i koka nosilja (povećanje kapaciteta, izgradnja novog objekta i promena tehnologije), na katastarskoj parceli broj 1358/1 KO Mala Krsna, u Ul.Moravskoj bb, u Maloj Krsni.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu ažuriranu Studiju, broj 501-164/2014-05 od 26.06.2015.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada predmetnih objekata, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj ažuriranoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

10.jun 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje  i tretman otpada koji nije opasan, operatera  Privredno društvo za proizvodnju, promet roba i usluga '' BOS Komerc '' D.O.O. Osipaonica, Ul. Dragutina Obradovića br.19

 

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 25. 05.2015 godine, operater Privredno društvo za proizvodnju, promet roba i usluga '' BOS Komerc '' D.O.O. Osipaonica, Ul. Dragutina Obradovića br.19, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, a koja se odnosi na novu katastarsku parcelu broj 4933/36 KO Osipaonica, na kojoj operater obavlja delatnost skladištenja i tretmana neopasnog otpada.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 01.07.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

10.jun 2015.

A.D. ''Milan Blagojević'' Preduzeće za proizvodnju električnih i neelektričnih aparata za domaćinstvo Smederevo                                                                                                 

 

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za skladištenje neopasnog otpada,u krugu Preduzeća ''Milan Blagojević'' na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, u Ul. Đure Strugara  br.20, u Smederevu

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

            javnost da je nosilac projekta A.D. ''Milan  Blagojević'' iz Smedereva, Ul. Đure Strugara br.20, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za skladištenje neopasnog otpada u krugu preduzeća ''Milan Blagojević'', na katastarskoj parceli broj 526/2 KO Smederevo, u ulici Đure Strugara br.20, u Smederevu,

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 10.06. do 20.06.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni objekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.jun 2015.

 Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD20/SDU20 SD-Petrijevo'', na katastarskoj parceli broj 440/2 KO Petrijevo, u Petrijevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD20/SDU20 SD-Petrijevo'', na katastarskoj parceli broj 440/2 KO Petrijevo, u Petrijevu .

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 03.06. do 13.06.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.jun 2015.

 Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD21/SDU21 Lipe'', na katastarskoj parceli broj 5619 KO Lipe, u Lipama, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD21/SDU21 Lipe'', na katastarskoj parceli broj 5619 KO Lipe, u Lipama.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 03.06. do 13.06.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.maj 2015.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Djure Daničića UMTS''-SDU47, na katastarskoj parceli broj 8329/1 KO Smederevo, na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Đure Daničića br.96-98, u Smederevu

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

vas da je doneto Rešenje broj 501-138/2015-05 od 20.05.2015.godine, da je  potrebna procena uticaja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Djure Daničića UMTS''-SDU47, na katastarskoj parceli broj 8329/1 KO Smederevo, na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Đure Daničića br.96-98, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2. 

Potreba izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu utvrđena je na osnovu Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'' broj 114/2008), jer se predmetna radio bazna stanica nalazi na pomenutoj Listi II  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)'', da ima izraženu efektivnu snagu iznad propisanog kriterijuma od 250W.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.maj 2015.

            SR za proizvodnju i plasman živine i jaja-trgovina ''Evro koka'' iz Male Krsne, Ul. Moravska bb

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za objekte za uzgoj pilića i koka nosilja (povećanje kapaciteta, izgradnja novog objekta i promena tehnologije), na katastarskoj parceli broj 1358/1 KO Mala Krsna, u Ul.Moravskoj bb, u Maloj Krsni

 

 

Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članovima 28. i 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta SR za proizvodnju i plasman živine i jaja -trgovina ''Evro koka'' iz Male Krsne, Ul. Moravska bb, podneo zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za objekte za uzgoj pilića i koka nosilja (povećanje kapaciteta, izgradnja novog objekta i promena tehnologije), na katastarskoj parceli broj 1358/1 KO Mala Krsna, u Ul.Moravskoj bb, u Maloj Krsni.

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. članu 28. i članu 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 27.05. do 16.06.2015. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 17.05.2015. godine, u vremenu od 12 do 13 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj ažuriranoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.maj 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan operatera Privredno društvo za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju ''Metalik-Smederevo'' doo Osipaonica, ulica Gajska 3

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 14. 05.2015.godine, operater Privredno društvo za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju ''Metalik-Smederevo'' doo Osipaonica, ulica Gajska 3, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasanog otpada, na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u ulici Gajskoj br.3, u Osipaonici, i to skladištenje sledeće vrste otpada :

 - istrošeni aktivni ugalj (indeksni broj 19 09 04 ).

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 24.05.2014.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.maj 2015.

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-131/2015-05 od 05.05.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat - izgradnje poslovnog kompleksa (benzinsko gasna stanica sa auto perionicom i skladištem nezapaljivog materijala), na katastarskoj parceli broj 545/1 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj bb, u Smederevu, nosioca projekta Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge '' SDM TRADE 07 '' D.O.O. Smederevo, Ul. Šalinačka bb.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 13.'' Objekti za snabdevanje motornih vozila gorivom (benzinske stanice)''.

Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

 Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

29.april 2015.

 Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Djure Daničića UMTS''-SDU47, na katastarskoj parceli broj 8329/1 KO Smederevo, na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Đure Daničića br.96-98, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Djure Daničića UMTS''-SDU47, na katastarskoj parceli broj 8329/1 KO Smederevo, na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Đure Daničića br.96-98, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 29.04. do 09.05.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

23.april 2015.

Privredno društvo za proizvodnju ,trgovinu i usluge ''SDM TRADE 07'' D.O.O.Smederevo, Ul. Šalinačka  bb

                                                                                                         

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja poslovnog kompleksa (benzinsko gasna stanica sa auto perionicom i skladištem nezapaljivog materijala), na katastarskoj parceli broj 545/1 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj bb, u Smederevu

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

            javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge '' SDM TRADE 07 '' D.O.O. Smederevo, Ul. Šalinačka bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za Projekat - izgradnja poslovnog kompleksa (benzinsko gasna stanica sa auto perionicom i skladištem nezapaljivog materijala), na katastarskoj parceli broj 545/1 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj bb, u Smederevu.

            Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br.1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 22.04. do 02.05.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

23.april 2015.

Privredno društvo za proizvodnju, promet roba i usluga '' BOS Komerc '' D.O.O. Osipaonica, Ul.Dragutina Obradovića  br.19

 

 

            Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - proširenje skladištenja i tretmana neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/36 KO Osipaonica, u Ul. Dragutina Obradovića bb, u  Osipaonici

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-80/2015-05 od 16.04.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat - proširenje skladištnja i tretmana neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/36 KO Osipaonica, u Ul. Dragutina Obradovića bb, u Osipaonici, nosioca projekta Privredno društvo za proizvodnju, promet roba i usluga '' BOS Komerc '' D.O.O. Osipaonica, Ul. Dragutina Obradovića br.19.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

 Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

               

                                                             

 

Odsek za zaštitu životne sredine

20.april 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog  otpada, operatera kompanija Železara Smederevo D.O.O. Radinac

  

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole

za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 17 04.2015.godine, operater kompanija ''Železara Smederevo'' D.O.O Radinac, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada-kovarine, na katastarskim parcelama broj 2571/1, 2571/2 i 2571/25 KO Radinac, u Smederevu i to : strugotine iz čeličane (indeksni broj 10 02 10) i otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 02 99) .

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 26.04.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

16.april 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan, operatera Društvo sa ograničenom odgovornošću ''IMETAK'' Smederevo, Ul. Dunavska broj 1

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 08 04.2015 godine, operater Društvo sa ograničenom odgovornošću ''IMETAK'' Smederevo, Ul. Dunavska broj 1, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, a koja se odnosi na novu katastarsku parcelu broj 637 KO Smederevo, u Ul. Stevana Hristića br.13, u Smederevu, na kojoj operater obavlja delatnost skladištenja i tretmana neopasnog otpada. Zahtev za dopunu se odnosi i na uvođenje sledećih vrsti neopasnog otpada i to :

- obojeni metali (indeksni broj 16 01 18);

- bakar, bronza, mesing (indeksni broj 17 04 01);

- aluminijum (indeksni broj 17 04 02 );

- cink (indeksni broj 17 04 04).

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 22.04.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

08.april 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan, operatera ''Đurđev grad'' Privredno društvo za kartonažu, promet i usluge doo, Mala Krsna, Ul. Železnička bb

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 22. 01.2015. godine, operater ''Đurđev grad'' Privredno društvo za kartonažu, promet i usluge doo, Mala Krsna, ul.Železnička bb, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, a koja se odnosi na novu katastarsku parcelu broj 559/12 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj bb, u Smederevu, na kojoj operater obavlja delatnost skladištenja i tretmana neopasnog otpada. Zahtev za dopunu dozvole se odnosi i na uvođenje novih vrsta neopasnog otpada i to:

- otpadne gume (indeksni broj 16 01 03),

- otpadna plastika (isključujući ambalažu indeksni broj 02 01 04),

- otpadna plastika ( indeksni broj 07 02 13),

- obrada plastike (indeksni broj 12 01 05),

- plastična ambalaža (indeksni broj 15 01 02),

- plastika  (indeksni broj 16 01 19),

- plastika  (indeksni broj 17 02 03),

- plastika i guma   (indeksni broj 19 12 04),

- plastika  (indeksni broj 20 01 39),

- papir i kartonska ambalaža (indeksni broj 15 01 01),

- papir i karton (indeksni broj 19 12 01),

- papir i karton (indeksni broj 20 01 01).

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 28.04.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija br. 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

08.april 2015.

Društvo sa ograničenom odgovornošću ''IMETAK'' Smederevo, Ul. Dunavska br. 1

 

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za Projekat - skladištenje i tretman neopasnog otpada (drvo, plastika, papir, karton, guma, otpadni ferozni i obojeni materijali), na katastarskoj parceli broj 637 KO Smederevo, u ulici Stevana Hristića br.13, u Smederevu

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-97/2015-05 od 01.04.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za Projekat - skladištenje i tretman neopasnog otpada (drvo, plastika, papir, karton, guma, otpadni ferozni i obojeni materijali), na katastarskoj parceli broj 637 KO Smederevo, u ulici Stevana Hristića br.13, u Smederevu, nosioca projekta Društvo sa ograničenom odgovornošću ''IMETAK'' Smederevo, Ul. Dunavska broj 1.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

 Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

               

                                                             

 

Odsek za zaštitu životne sredine

01.april 2015.

Privredno društvo za proizvodnju, promet roba i usluga '' BOS Komerc '' D.O.O. Osipaonica, Ul.Dragutina Obradovića  br.19

                                                                                                         

 

 

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - proširenje skladištenja i tretmana neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/36 KO Osipaonica, u Ul. Dragutina br.34, u  Osipaonici

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

            javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za proizvodnju, promet roba i usluga '' BOS Komerc '' D.O.O. Osipaonica, Ul. Dragutina Obradovića br. 19, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za Projekat - proširenje skladištenja i tretmana neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/36 KO Osipaonica, u Ul. Dragutina Obradovića bb, u Osipaonici.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br.1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 01.04. do 11.04.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

01.april 2015.

VP '' Distribucija '' D.O.O. Beograd, Ul. Tošin Bunar br.188A

 

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-privremeno skladištenje neopasnog i opasnog otpada, na kat.parc.br.233/9 KO Smederevo, u ul.Šalinačkoj bb, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-93/2015-05 od 30.03.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat - privremeno skladištenje neopasnog i opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 233/9 KO Smederevo, nosioca projekta VP '' Distribucija '' D.O.O. Beograd, Ul. Tošin Bunar br.188A.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

 Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

               

                                                             

 

Odsek za zaštitu životne sredine

25.mart 2015.

Privredno društvo '' Radkom BGD '' D.O.O. Beograd-Zemun, Ugrinovački put br.92A

 

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-skladištenje i tretman neopasnog otpada, na kat.parc.br.2571/2 KO Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-94/2015-05 od 23.03.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat - skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 2571/2 KO Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo, nosioca projekta Privredno društvo ''Radkom BGD'' d.o.o. Beograd-Zemun, Ugrinovački put br.92A.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

 Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

               

                                                             

 

Odsek za zaštitu životne sredine

20.mart 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje  i tretman otpada koji nije opasan, operatera  Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. Osipaonica, Ul. Podunavska br.81

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 29 01.2015 godine, operater Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. Osipaonica, Ul. Podunavska br.81, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i trtman neopasnog otpada, a koja se odnosi na nove katastarske parcele broj 4933/97 i 4889/6 KO Osipaonica, na kojima operater obavlja delatnost skladištenja i tretmana neopasnog otpada.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 09.04.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

18.mart 2015.

Društvo sa ograničenom odgovornošću ''IMETAK'' Smederevo, Ul. Dunavska br. 1

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu Projekta - skladištenje i tretman neopasnog otpada (drvo, plastika, papir, karton, guma, otpadni ferozni i obojeni materijali), na katastarskoj parceli broj 637 KO Smederevo, u ulici Stevana Hristića br.13, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Društvo sa ograničenom odgovornošću ''IMETAK'' Smederevo, Ul. Dunavska broj 1, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, Projekta za skladištenje i tretman neopasnog otpada (drvo, plastika, papir, karton, guma, otpadni ferozni i obojeni materijali), na katastarskoj parceli broj 637 KO Smederevo, u ulici Stevana Hristića br.13, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br.1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 18.03. do 28.03.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

16.mart 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja PD ''Radkom BGD'' d.o.o. Beograd , Ugrinovački put br. 92A

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman  neopasnog otpada

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 13. 03.2015.godine, operater postrojenja PD ''Radkom BGD'' d.o.o. Beograd , Ugrinovački put br. 92A, podneo zahtev za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada,  i to :

 -    otpadi od prerade šljake (indeksni broj 10 02 01),

-          neprerađena šljaka ( indeksni broj 10 02 02),

-          otpad od mlevenja (indeksni broj 10 02 10),

-          otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 02 99),

-          šljaka iz peći (indeksni broj 10 09 03),

-          stabilizovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 04 (indeksni broj 19 03 05),

-          solidifikovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 06 (indeksni broj  19 03 07),

-          otpad od gvožđa i čelika (indeksni broj 19 10 01),

-          ostale frakcije drugačije od onih navedenih u 19 10 05 (indeksni broj 19 10 06),

-          metali koji sadrže gvožđe (indeksni broj 19 12 02),

-          drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11 (indeksni broj 19 12 12),  

na katastarskoj parceli broj 2571/2 KO Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 22.03.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do14časova.


 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

11.mart 2015.

Privredno društvo '' Radkom BGD '' D.O.O. Beograd-Zemun, Ugrinovački put br.92A

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat- skladištenje i tretman neopasnog otpada, na kat.parc.br.2571/2 KO Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

  javnost  da je nosilac projekta Privredno društvo '' Radkom BGD '' D.O.O. Beograd-Zemun, Ugrinovački put br.92A, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 2571/2 KO Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 04.03. do 14.03.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

11.mart 2015.

VP '' Distribucija '' D.O.O. Beograd, Ul. Tošin Bunar br.188A

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-privremeno skladištenje neopasnog i opasnog otpada, na kat.parc.br.233/9 KO Smederevo, u ul.Šalinačkoj bb, u Smederevu

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost  da je nosilac projekta VP '' Distribucija '' D.O.O. Beograd, Ul. Tošin Bunar br.188A, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - privremeno skladištenje neopasnog i opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 233/9 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj bb, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 04.03. do 14.03.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

06.mart 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje  i tretman otpada koji nije opasan, operatera  Privredno društvo za promet robe i usluga  '' Rajčetov '' D.O.O. Osipaonica, Ul. Podunavska br.9

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 03 03.2015 godine, operater Privredno društvo za promet robe i usluga '' Rajčetov '' D.O.O. Osipaonica, Ul. Podunavska br.9, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, i to uvođenjem sledećih vrsta otpada : otpadna plastika (isključujući ambalažu indeksni broj 02 01 04), otpad od metala (indeksni broj 02 01 10), otpadi od mešovitih materijala (impregnirani tekstil,elastomer, plastomer indeksni broj 04 02 09), otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana (indeksni broj 04 02 21), otpadi od prerađenih tekstilnih vlakana  (indeksni broj 04 02 22), otpadna plastika (indeksni broj 07 02 13), otpadni toner za štampanje koji ne sadrži opasne supstance (indeksni broj 08 03 18), kamere za jednokratnu upotrebu bez baterije (indeksni broj 09 01 10), kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije drugačije od onih navedenih u 09 01 11 (indeksni broj 09 01 12), leteći pepeo od uglja, (indeksni broj 10 01 02), leteći pepeo treseta i sirovog drveta (indeksni broj 10 01 03), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 01 99), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 02 99), ostaci anoda (indeksni broj 10 03 02), plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u 10 03 15 (indeksni broj 10 03 16), ostale čvrste čestice i prašina (uključujući i prašinu iz mlina sa kuglama)drugačiji od onih navedenih u 10 03 21 (indeksni broj 10 03 22), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 03 99), zgura i plivajuća pena/šljka iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksni broj 10 06 02), otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 06 99), otpadna keramika, cigle, pločice i proizvodi za građevinarstvo (posle termičkog  tretmana indeksni broj 10 12 08), otpadni beton i mulj od betona (indeksni broj 10 13 14), obrada plastike (indeksni broj 12 01 05), plastična ambalaža (indeksni broj 15 01 02), kompozitna ambalaža (indeksni broj 15 01 05), staklena ambalaža (indeksni broj 15 01 07), tekstilna ambalaža (indeksni broj 15 01 09), apsorbenti,filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačija od onih navedenih u 15 02 02, (indeksni broj 15 02 03), plastika (indeksni broj 16 01 19), staklo (indeksni broj 16 01 20, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02), komponente koje nisu drugačije specificirane (indeksni broj 16 01 22), odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13 (indeksni broj 16 02 14), neorganski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 03 (indeksni broj 16 03 04), organski otpadi drugaciji od onih navedenih u 16 03 05 (indeksni broj 16 03 06), (indeksni broj 16 06 04), alkalne baterije (izuzev 16 06 03), tečni otpadi na bazi vode drugačiji od onih navedenih u 16 10 01 (indeksni broj 16 10 02), obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 01 (indeksni broj 16 11 02), ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 03 (indeksni broj 16 11 04), obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 05 (indeksni broj 16 11 06), beton (indeksni broj 17 01 01), kalaj (indeksni broj 17 04 06), otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije (npr.zavoji, gipsevi,posteljina, odeća za jednokratnu upotrebu i pelene indeksni broj 18 01 04), laka frakcija i prašina drugačija od onih navedeni u  19 10 03 (indeksni broj 19 10 04), ostale frakcije drugačije od onih navedenih u 19 10 05 (indeksni broj 19 10 06), tekstil (indeksni broj 19 12 08, 20 01 11), odeća (indeksni broj 20 01 10), ostale frakcije koje nisu drugačije specificirane (indeksni broj 20 01 99), na katastarskim parcelama broj 4933/66 i 4933/82 KO Osipaonica.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 12.03.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

04.mart 2015.

Preduzeće za telekomunikacije '' TELENOR '' d.o.o.,iz Beograda, Ul. Omladinskih brigada br. 90

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja da je potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo'', na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

vas da je doneto Rešenje broj 501-448/2014-05 od 02.03.2015.godine, da je  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo'', na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeće za telekomunikacije '' TELENOR '' d.o.o. Beograd, Ul. Omladinskih brigada br. 90.

Potreba izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu utvrđena je na osnovu Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'' broj 114/2008), jer se predmetna radio bazna stanica nalazi na pomenutoj Listi II i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)'',  da ima izraženu efektivnu snagu iznad propisanog kriterijuma od 250W, i da se nalazi u zoni već postojećeg kritičnog opterećenja.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

25.februar 2015.

Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2            

 

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Železara'' SD50/SDU50 - Smederevo, na katastarskoj parceli broj 2571/16 KO Radinac, u  okviru kompleksa Železare Smederevo, u Smederevu

 

Na osnovu člana 10. stav 4.i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-371/2014-05 od 18.02.2015.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Železara'' SD50/SDU50 - Smederevo, na katastarskoj parceli broj 2571/16 KO Radinac, u  okviru kompleksa Železare Smederevo, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008),  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

               

                                                             

 

Odsek za zaštitu životne sredine

25.februar 2015.

Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2            

 

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD- Železara (dimnjak)'' SD49/SDU49 - Smederevo, na katastarskoj parceli broj 2571/1 KO Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4.i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-370/2014-05 od 18.02.2015.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD- Železara (dimnjak)'' SD49/SDU49 - Smederevo, na katastarskoj parceli broj 2571/1 KO Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008),  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

               

                                                             

 

Odsek za zaštitu životne sredine

25.februar 2015.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2


Obaveštenje o donošenju Rešenja da je potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za  baznu stanicu mobilne telefonije na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo''-SD03,SDH03,SDU03, na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-10/2015-05 od 18.02.2015.godine, da je  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo''-SD03,SDH03,SDU03, na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2. 

Potreba izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu utvrđena je na osnovu Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'' broj 114/2008), jer se predmetna radio bazna stanica nalazi na pomenutoj Listi II  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)'', da ima izraženu efektivnu snagu iznad propisanog kriterijuma od 250W, i da se nalazi u gusto naseljenoj zoni i zoni već postojećeg kritičnog opterećenja.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

18.februar 2015.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telenor'' D.O.O. iz Novog Beograda, Ul. Omladinskih brigada br.90

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo'', na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije '' TELENOR '' d.o.o. iz Beograda, Ul. Omladinskih brigada br. 90, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo'', na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 18.02. do 28.02.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

04.februar 2015.

Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. iz Osipaonice, Ul. Podunavska br.81

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat-skladištnje i tretman neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4889/6 KO Osipaonica, u Ul. Podunavskoj bb, u Osipaonici

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-475/2014-05 od 28.01.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat-skladištnje i tretman  neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4889/6 KO Osipaonica, u Ul. Podunavskoj bb, u Osipaonici, nosioca projekta Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. iz Osipaonice, Ul. Podunavska br.81.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''. Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

 Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

               

                                                             

 

Odsek za zaštitu životne sredine

28.januar 2015.

 Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo UMTS''-SDU03(SD03/SDH03/SDU03), na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo UMTS''-SDU03(SD03/SDH03/SDU03), na katastarskoj parceli broj 3318/2 KO Smederevo, na Karađorđevom brdu, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 28.01. do 07.02.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

27.januar 2015.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje otpada koji nije opasan, operateru postrojenja Dejan Josić pr sakupljanje i trgovina otpadom ''ALEN STIL'' Smederevo, Ul. Šalinačka br. 34

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 13. 01.2015.godine, operater postrojenja Dejan Josić pr sakupljanje i trgovina otpadom ''ALEN STIL'' Smederevo, Ul. Šalinačka br. 34, podneo zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada,  i to sledećih vrsta otpada :

 -   otpad od metala (indeksni broj 02 01 10),

 -    struganje i obrada ferometala (indeksni broj 12 01 01),

 -    prašina i čestice ferometala (indeksni broj 12 01 02),

 -    struganje i obrada obojenih metala (indeksni broj 12 01 03),

 -    prašina i čestice obojenih metala (indeksni broj 12 01 04),

 -    metalna ambalaža (indeksni broj 15 01 04),

 -    otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksni broj 16 01 06),

 -    ferozni metal (indeksni broj 16 01 17),

 -     obojeni metal (indeksni broj 16 01 18)

 -    komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih  u 16 02 15 (indeksni broj 16 02 16),

 -     druge baterije i akumulatori (indeksni broj 16 06 05),

 -    odbačena oprema drugačija od one navedene  u 16 02 09 do 16 02 13 ( indeksni broj 16 02 14),

-    bakar, bronza, mesing (indeksni broj 17 04 01),

 -    aluminijum (indeksni broj 17 04 02),

 -    cink (indeksni broj 17 04 04),

 -    gvožđe i čelik (indeksni broj 17 04 05),

 -    mešani metali (indeksni broj 17 04 07),

 -    kablovi koji ne sadrže opasne supstance (indeksni broj 17 04 11),

 -    solidifikovani otpadi drugačijih od onih navedenih u 19 03 06 (indeksni broj 19 03 07),

 -    otpad od gvožđa i čelika (indeksni broj 19 10 01),

 -    otpad od obojenih metala (indeksni broj 19 10 02),

 -    obojeni metali (indeksni broj 19 12 03),

 -    baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33(indeksni broj 20 01 34),

 -    odbačena električna i elektronska oprema drugačija od onih navedenih u 20 01 21,20 01 23 i 20 01 35 (indeksni broj 20 01 36),

 -    metali (indeksni broj 20 01 40),

na katastarskoj parceli broj 559/3 KO Smederevo, u Ul.Šalinačkoj br.34, u Smederevu.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 02.02.2015.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do14časova.


 

Odsek za zaštitu životne sredine

21.januar 2015.

Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. iz Osipaonice, Ul. Podunavska br.81

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat-skladištnje i tretman  neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/97 KO Osipaonica, u Ul. Podunavskoj br.81, u Osipaonici

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-472/2014-05 od 16.01.2015.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat-skladištnje i tretman  neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/97 KO Osipaonica, u Ul. Podunavskoj br.81, u Osipaonici, nosioca projekta Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. iz Osipaonice, Ul. Podunavska br.81.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''. Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

 Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

               

                                                             

 

Odsek za zaštitu životne sredine

21.januar 2015.

Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za  baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Kolarski put'' - SDV02/SDQ02, na katastarskoj parceli broj 90/5 KO Landol, u ulici Kolarski put bb, u Smederevu

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

vas da je doneto Rešenje broj 501-310/2014-05 od 16.01.2015.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD- Kolarski put''- SDV02/SDQ02, na katastarskoj parceli broj 90/5 KO Landol, u ulici Kolarski put bb, u Smederevu, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2. 

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

14.januar 2015.

Josić Dejan pr sakupljanje i trgovina otpadom ''ALEN STIL'' iz Smedereva, Ul. Šalinačka br. 34

 

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za objekat za skladištenje metalnog neopasnog otpada (gvožđe i čelik, bakar i legure bakra, aluminijum, cink, otpadna metalna ambalaža), na katastarskoj parceli broj 559/3 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj br.34, u Smederevu

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-460/2014-05 od 25.12.2014.godine, da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za objekat za skladištenje metalnog neopasnog otpada (gvožđe i čelik, bakar i legure bakra, aluminijum, cink,otpadna metalna ambalaža), na katastarskoj parceli broj 559/3 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj br.34, u Smederevu, nosioca projekta Josić Dejan pr sakupljanje i trgovina otpadom ''ALEN STIL'' iz Smedereva, Ul. Šalinačka br. 34.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to pod tačkom 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''. Ukoliko se nosilac projekta pridržava mera zaštite životne sredine predviđenih tačkom 2. dispozitiva Rešenja, projekat neće predstavljati značajnog zagađivača životne sredine.

 Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

               

                                                             

 

Odsek za zaštitu životne sredine

24.decembar 2014.

Privredno društvoza trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. iz Osipaonice, Ul. Podunavska br.81

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladištenje neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4889/6 KO Osipaonica, u Ul. Podunavskoj bb, u Osipaonici

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. iz Osipaonice, Ul. Podunavska br.81, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za  Projekat-skladištenje neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4889/6 KO Osipaonica, u Ul.Podunavskoj bb, u Osipaonici.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br.1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 24.12.2014.godine do 03.01.2015. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

17.decembar 2014.

Jovica Filić pr, zanatsko-trgovinska radnja ''Filić'' Kovin, ul.Užička br.5

 

Obaveštenje o donetom rešenju da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za objekat za  proizvodnju gipsanih elemenata, na katastarskoj parceli broj 13160/1 KO Smederevo, u ulici Kolarskoj br.272, u Smederevu


Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-389/2014-05 od 10.12.2014.godine, da nije  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za objekat za  proizvodnju gipsanih elemenata, na katastarskoj parceli broj 13160/1 KO Smederevo, u ulici Kolarskoj br.272, u Smederevu, nosioca projekta Jovica Filić pr, zanatsko-trgovinska radnja ''Filić'' Kovin, ul.Užička br.5.

            Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.114/2008).

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

               

                                                             

 

Odsek za zaštitu životne sredine

17.decembar 2014.

Privredno društvo prikupljanje i reciklažu otpada EKOSMED doo Smederevo, ul. Kolarska br. 330


Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat - postrojenje za privremeno skladištenje i tretman neopasnog otpada i privremeno skladištenje opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 13284/3 KO Smederevo


Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-458/2014-05 od 08.12.2014.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - postrojenje za privremeno skladištenje i tretman neopasnog otpada i privremeno skladištenje opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 13284/3 KO Smederevo, nosioca projekta Privredno društvo prikupljanje i reciklažu otpada EKOSMED doo Smederevo, ul. Kolarska br. 330.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to tačka 14. ''Ostali projekti'', podtačka 2.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

               

                                                             

 

Odsek za zaštitu životne sredine

10.decembar 2014.

            Privredno društvo za proizvodnju, preradu i prodaju komposta, pokrivke i pečuraka Fabrika komposta '' Uča'' D.O.O. iz Vranova, Ul.Save Kovačevića br. 22

 Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za prošireni kapacitet-dogradnja bunkera za fermentaciju i komora za pasterizaciju, na katastarskoj parceli broj 2248/1  KO Vranovo, u Vranovu

 

 

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članovima 28. i 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor  i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

  

  

nosilac projekta Privredno društvo za proizvodnju, preradu i prodaju komposta, pokrivke i pečuraka Fabrika komposta '' Uča'' D.O.O. iz Vranova, Ul.Save Kovačevića br.22, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-407/2014-05 od 06.10.2014.godine, za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za prošireni kapacitet-dogradnja bunkera za fermentaciju i komora za pasterizaciju, na katastarskoj parceli broj 2248/1  KO Vranovo, u Vranovu.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu  ažuriranu Studiju, broj 501-407/2014-05 od 28.11.2014.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada predmetnog kompleksa, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj ažuriranoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

10.decembar 2014.

 Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Železara'' SD 50/SDU50- Smederevo, na katastarskoj parceli broj 2571/16 KO Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja  na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Železara'' SD 50/SDU50- Smederevo, na katastarskoj parceli broj 2571/16 KO Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br.1, (kancelarija br. 35) u periodu od 10.12. do 20.12.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

10.decembar 2014.

 Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Železara (dimnjak)'' SD 49/SDU49- Smederevo, na katastarskoj parceli broj 2571/1 KO Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja  na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Železara (dimnjak)'' SD 49/SDU49- Smederevo, na katastarskoj parceli broj 2571/1 KO Radinac, u okviru kompleksa Železare Smederevo

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br.1, (kancelarija br. 35) u periodu od 10.12. do 20.12.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

10.decembar 2014.

Privredno društvoza trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. iz Osipaonice, Ul. Podunavska br.81

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/97 KO Osipaonica, u Ul. Podunavskoj br.81, u Osipaonici

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Privredno društvoza trgovinu na veliko i malo ''Nenad Promet'' D.O.O. iz Osipaonice, Ul. Podunavska br.81, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za Projekat - skladištenje i tretman neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 4933/97 KO Osipaonica, u Ul.Podunavskoj br.81, u Osipaonici.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br.1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 10.12. do 20.12.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

03.decembar 2014.

Josić Dejan pr sakupljanje i trgovina otpadom ''ALEN STIL'' iz Smedereva, Ul. Šalinačka br.34

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladištenje metalnog neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 559/3 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj br.34, u Smederevu

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Josić Dejan pr sakupljanje i trgovina otpadom ''ALEN STIL'' iz Smedereva, Ul. Šalinačka br. 34, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladištenje metalnog neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 559/3 KO Smederevo, u Ul. Šalinačkoj br.34, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 03.12. do 13.12.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

26.novembar 2014.

Filić Jovica iz Smedereva, Ul. Kolarski put br.272

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja  zatečenog stanja na životnu sredinu za objekat za proizvodnju gipsanih elemenata, na katastarskoj parceli broj 13160/1 KO Smederevo,  u ulici Kolarskoj br.272, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Filić Jovica iz Smedereva, Ul. Kolarski put br.272 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za objekat za proizvodnju gipsanih elemenata, na katastarskoj parceli broj 13160/1 KO Smederevo,  u ulici Kolarskoj br.272, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 26.11. do 06.12.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetni objekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

26.novembar 2014.

''EKOSMED'' DOO Smederevo, Ul. Kolarska br.330

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-postrojenje za privremeno skladištnje i tretman neopasnog otpada i privremeno skladište opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 13284/3 KO Smederevo

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost  da je nosilac projekta ''EKOSMED'' DOO Smederevo, Ul. Kolarska br.330, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-postrojenje za privremeno skladištnje i tretman neopasnog otpada i privremeno skladištnje opasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 13284/3 KO Smederevo.

 Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 25.11. do 05.12.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

 

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

21.oktobar 2014.

Preduzeće ''VIP MOBILE'' d.o.o., Ul. Omladinskih brigada br. 21, Beograd

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat radio-bazne stanice ''BA1146_03SD_Smederevo_Petra_Maksimovića'', na katastarskoj parceli broj 6293/2 KO Smederevo, u Ul.Petra Maksimovića br.17, u Smederevu, GSM900/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija ''VIP Mobile'' d.o.o. iz Beograda

 

                      

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne,  poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta ''VIP Mobile'' D.O.O. iz Beograda, Ul. Omladinskih brigada br.21,   podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, za Projekat radio-bazne stanice ''BA1146_03SD_Smederevo_Petra_Maksimovića'', na katastarskoj parceli broj 6293/2 KO Smederevo, u Ul.Petra Maksimovića br.17, u Smederevu, GSM900/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija ''VIP Mobile'' d.o.o. iz Beograda.                    

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, u  prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 22.10. do 11.11. 2014. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 12.11.2014. godine u vremenu od 12 do 13 sati.

            U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

16.oktobar 2014.

Privredno društvo za proizvodnju, preradu i prodaju komposta, pokrivke i pečuraka Fabrika komposta '' Uča'' D.O.O.iz Vranova, Ul.Save Kovačevića br. 22        

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za prošireni kapacitet-dogradnja bunkera za fermentaciju i komora za pasterizaciju, na katastarskoj parceli broj 2248/1  KO Vranovo, u Vranovu

 

 

            Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne,  poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za proizvodnju, preradu i prodaju komposta, pokrivke i pečuraka Fabrika komposta '' Uča'' D.O.O.iz Vranova, Ul.Save Kovačevića br. 22, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za prošireni kapacitet-dogradnja bunkera za fermentaciju i komora za pasterizaciju, na katastarskoj parceli broj 2248/1  KO Vranovo, u Vranovu.

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. članu 28. i članu 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 15.10. do 04.11.2014. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 05.11.2014. godine, u vremenu od 12 do 13 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj ažuriranoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

25.septembar 2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan operatera Privredno društvo za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju ''Metalik-Smederevo'' doo Osipaonica, ulica Gajska 3

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 08. 08.2014. godine, operater Privredno društvo za reciklažu crnih i obojenih metala, unutrašnju i spoljnu trgovinu, usluge i špediciju ''Metalik-Smederevo'' doo Osipaonica, ulica Gajska 3, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasanog otpada, na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, u ulici Gajskoj br.3, u Osipaonici, i to skladištenje sledećih vrsta otpada :

 - agrohemijski otpad drugačiji od onog navedenog u 02 01 08 (indeksni broj 02 01 09);

 - otpad od metala (indeksni broj 02 01 10);

- materijali nepodobni za potrošnju ili obradu (indeksni broj 02 03 04);

- piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji sadrže opasne supstance drugačiji od onih navedenih u 03 01 04 (indeksni broj 03 01 05);

- mehanički izdvojeni nepotrebni sastojci pri proizvodnji pulpe od otpadnog papira i kartona (indeksni broj 03 03 07);

- otpadi od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži (indeksni broj 03 03 08);

- otpadi iz rashladnih kolona (indeksni broj 05 01 14);

- otpadi iz kolona za hlađenje (indeksni broj 05 06 04);

- fosforna šljaka (indeksni broj 06 09 02);

- fotografski film i papir koji sadrži srebro ili jedinjenja srebra (indeksni broj 09 01 07);

- otpadi od tretmana slanih šljaka i crne zgure drugačiji od onih navedenih  10 03 29 (indeksni broj 10 03 30);

- prašina i čestice ferometala (indeksni broj 12 01 02);

-prašina i čestice obojenih metala (indeksni broj 12 01 04);

- otpadi od zavarivanja (indeksni broj 12 01 13);

- kompozitna ambalaža (indeksni broj 15 01 05);

- mešana ambalaža (indeksni broj 15 01 06);

- kočione obloge drugačije od onih navedenih u 16 01 11 (indeksni broj 16 01 12);

- komponente koje nisu drugačije specificirane (indeksni broj 16 01 22)

- gasovi u bocama pod pritiskom drugačiji od onih navedenih u 16 05 04 (indeksni broj 16 05 05);

- istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renijum, rodijum, paladijum, iridijum ili platinu (izuzev 16 08 07 indeksni broj 16 08 01);

- istrošeni katalizatori koji sadrže prelazne metale ili jedinjenja prelaznih metala koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 16 08 03);

- obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 01 (indeksni broj 16 11 02);

- ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 03 (indeksni broj 16 11 04);

- obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 05 (indeksni broj 16 11 06);

- olovo (indeksni broj 17 04 03);

- kalaj (indeksni broj 17 04 06);

- zemlja i kamen drugačiji od onih navedenih u 17 05 03 (indeksni broj 17 05 04);

- mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03 (indeksni broj 17 09 04);

- materijali koji sadrže gvožđe izvađeni iz šljake (indeksni broj 19 01 02);

-  šljaka drugačija od one navedene u 19 01 11 (indeksni broj 19 01 12)

- laka frakcija i prašina drugačija od onih navedenih u 19 10 03 (indeksni broj 19 10 04);

- ostale frakcije drugačije od onih navedenih u 19 10 05 (indeksni broj 19 10 06);

 

i tretman sledećih vrsta otpada:

 

- otpadna plastika (uključujući ambalažu indeksni broj 02 01 04);

- tvrdi cink (indeksni broj 11 05 01);

- prašina i čestice ferometala (indeksni broj 12 01 02);

- prašina i čestice obojenoh metala (indeksni broj 12 01 04);

- obrada plastike (indeksni broj 12 01 05);

- otpadi od zavarivanja (indeksni broj 12 01 13);

- papirna i kartonska ambalaža (indeksni broj 15 01 01);

- plastična ambalaža (indeksni broj 15 01 02);

- drvena ambalaža (indeksni broj 15 01 03);

- metalna ambalaža (indeksni broj 15 01 04);

- kompozitna ambalaža (indeksni broj 15 01 05);

- mešana ambalaža (indeksni broj 15 01 06);

- komponente uklonjene iz odbačne opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15 (indeksni broj 16 02 16);

 

Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 25.09.2014.godine.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30.09.2014.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

25.septembar 2014.

 Opšta bolnica '' Sveti Luka'' Smederevo, Ul. Knez Mihajlova br.51

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta rekonstrukcije kotlarnice, na katastarskoj parceli broj 2931/1 KO Smederevo, u okviru kompleksa Opšte bolnice ''Sveti Luka'' Smederevo, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Opšta bolnica ''Sveti Luka'' Smederevo, Ul. Knez Mihajlova br.51, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - rekonstrukcija kotlarnice, na katastarskoj parceli broj 2931/1 KO Smederevo, u okviru kompleksa Opšte bolnice ''Sveti Luka'' Smederevo, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 23.09. do 03.10.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVEŠTAJ O PREGLEDU VODE IZ JAVNIH ČESMI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U JULU 2014. GODINE

17.septembar 2014.

Na osnovu ugovora o uzorkovanju i kontroli kvaliteta vode sa javnih česmi i kupališta, Zavod za javno zdravlje Požarevac je 24. i 31.07.2014. godine uzorkovao vodu sa ukupno 24 javne česme i izvršio mikrobiološke i osnovne fizičko-hemijske analize. Prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Službeni list SRJ, br.42/98) voda je ispravna u sledećim objektima:

 

  1. javna česma ''kod crkve'' u Drugovcu
  2. javna česma ''Spomen'' u Skobalju
  3. javna česma '' Jelen do''
  4. javna česma u Vodnju
  5. javna česma ''Spomen'' u Osipaonici

 

 

Drugu grupu čine arteški bunari u kojima je voda mikrobiološki ispravna, ali hemijski ne odgovara uglavnom zbog povećanih koncentracija amonijaka koji je za ove objekte normiran na 1,0 mg/l , povećane elektroprovodljivosti MDK 1000μS i promenjenog mirisa:

 

1.      javna česma ''u krugu bolnice'' u Smederevu - promenjen miris, povišena pH vrednost i amonijak

2.       javna česma ''kod  crkve'' u Smederevu - promenjen miris, povećana koncentracija amonijaka  povišena pH vrednost

3.      javna česma u Ralji - promenjen miris

4.      javna česma ''Monopol'' u Smederevu -promenjen miris

5.      javna česma ''Spomen'' u Lugavčini - povećana koncentracija amonijaka, promenjen miris;

6.      javna česma ''Spomen'' u Saraorcima - povećana koncentracija amonijaka i elektroprovodljivosti, povišena pH vrednost , utrošak KMnO4;

7.       javna česma ''ulica Filipa Višnjića'' povišene vrednosti amonijaka i pH vrednosti

 

Treću grupu čine kaptirani izvori u kojima je voda mikrobiološki neispravna,

 

  1. javna česma Petrijevo javna česma - prisutne koliformne bakterije fekalnog porekla  
  2. ''Segda''-prisutne koliformne bakterije
  3. javna česma ''Ćirantina'' Smederevo-prisutne proteus* vrste

        

Četvrtu grupu čine kaptirani izvori, i  arteški bunari, koji imaju fizičko-hemijsku i mikrobiološku neispravnost:

  

        1.javna česma '' Buline vode'' u Smederevu-povišene vrednosti nitrata i                                                                elektroprovodljivosti, prisutne koliformne bakterije

2.javna česma '' iza pekare'' u Smederevu -povišene vrednosti nitrata, prisutne koliformne bakterije fekalnog porekla

3.javna česma kod OŠ ''J.J.Zmaj''- povišene vrednosti nitrata i elektroprovodljivosti, prisutne koliformne bakterije

             4.javna česma '' ispred pekare'' u Smederevu - povišene vrednosti nitrata, prisutne koliformne bakterije i bakterije fekalnog porekla

5.javna česma ''kod staračkog doma''-povišene vrednosti nitrata, prisutne koliformne bakterije

6.javna česma u Vučaku - povišene vrednosti nitrata, prisutne koliformne bakterije fekalnog porekla i sulfidoredukujuće bakterije

7.javna česma ''Spomen'' u Suvodolu - povišene vrednosti nitrata, prisutne koliformne bakterije

8.javna česma ''na putu Ralja-Kolari''- povišene vrednosti mutnoće, prisutne koliformne bakterije i bakterije fekalnog porekla

9.javna česma ''u centru'' u Kolarima- povišene vrednosti nitrata, prisutne koliformne bakterije i bakterije fekalnog porekla

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

16.septembar 2014.

Preduzeće ''VIP MOBILE'' d.o.o., Ul. Omladinskih brigada br. 21, Beograd

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja  da je  potrebna procena uticaja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za Projekat radio - bazne stanice ''BA1146_03SD_Smederevo_Petra_Maksimovića'', na katastarskoj parceli broj 6293/2 KO Smederevo, u Ul.Petra Maksimovića br.17, u Smederevu, GSM900/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija ''VIP Mobile'' d.o.o. iz Beograda

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-80/2013-05 od 15.09.2014.godine, da je  potrebna procena uticaja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za Projekat radio-bazne stanice ''BA1146_03SD_Smederevo_Petra_Maksimovića'', na katastarskoj parceli broj 6293/2 KO Smederevo, u Ul.Petra Maksimovića br.17, u Smederevu, GSM900/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija ''VIP Mobile'' d.o.o. iz Beograda, nosioca projekta  '' VIP Mobile '' D.O.O. iz Beograda,  Ul. Omladinskih brigada br.21.

Potreba izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu utvrđena je na osnovu Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'' broj 114/2008), jer se predmetni Projekat nalazi na pomenutoj Listi II  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)'' i ima izraženu efektivnu snagu iznad propisanog kriterijuma od 250W.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

08.avgust 2014.

            Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Centar SD10/SDH10/SDU10'', na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor  i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

 

 

nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-296/2014-05 od 04.07.2014.godine, za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Centar SD10/SDH10/SDU10'', na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-296/2014-05 od 01.08.2014.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada bazne stanice mobilne telefonije ''SD-Centar SD10/SDH10/SDU10'', na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

08.avgust 2014.

            Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Karađorđeva''-SD18/SDU18, na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor  i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

 

 

nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-297/2014-05 od 04.07.2014.godine, za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Karađorđeva''-SD18/SDU18, na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-297/2014-05 od 01.08.2014.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada bazne stanice mobilne telefonije ''SD-Karađorđeva''-SD18/SDU18, na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

08.avgust 2014.

            Preduzeće za telekomunikacije '' TELENOR '' d.o.o. iz Beograda, Ul. Omladinskih brigada br. 90

 

 Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo 5'', koja se nalazi na krovnoj terasi poslovnog objekta Pošte, na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor  i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

  

  

nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije '' TELENOR '' d.o.o. iz Beograda, Ul. Omladinskih brigada br. 90, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-285/2014-05 od 23.06.2014.godine, za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo 5'', koja se nalazi na krovnoj terasi poslovnog objekta Pošte, na  katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-285/2014-05 od 01.08.2014.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada bazne stanice mobilne telefonije ''Smederevo 5'', koja se nalazi na krovnoj terasi poslovnog objekta Pošte, na  katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

22.jul 2014.

 Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SDV02/SDQ02 SD''- Kolarski put u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 90/5 KO Landol, u ulici Kolarski put bb, u Smederevu

 

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SDV02/SDQ02 SD''- Kolarski put u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 90/5 KO Landol, u ulici Kolarski put bb, u Smederevu .

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 23.07. do 02.08.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

07.jul 2014.

            Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za radio baznu stanicu ''SD-Centar SD10/SDH10/SDU10'', na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu       

 

 

            Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne,  poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za radio baznu stanicu ''SD-Centar SD10/SDH10/SDU10'', na krovnoj terasi stambene zgrade u ulici Dimitrija Davidovića br.13, u Smederevu.      

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 09.07.2014.godine do 29.07.2014. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 30.07.2014. godine u vremenu od 11 do 12 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

07.jul 2014.

            Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu  ''SDKarađorđeva'' SD18/SDU18, na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu

 

 

            Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne,  poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za baznu stanicu ''SD-Karađorđeva''-SD18/SDU18, na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu.

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, u  prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 09.07.2014.godine do 29.07.2014. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 30.07.2014. godine u vremenu od 12 do 13 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

07.jul 2014.

            Preduzeće za telekomunikacije'' Telenor '' d.o.o.Beograd, Ul.Omladinskih brigada br.90

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo 5'', u ulici Karađorđeva br.8, u Smederevu

 

 

 

            Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne,  poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije '' TELENOR '' d.o.o. iz Beograda, Ul. Omladinskih brigada br. 90, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo 5'', u ulici Karađorđeva br.8, u Smederevu.

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, u  prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 08.07.2014.godine do 28.07.2014. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 29.07.2014. godine u vremenu od 11 do 13 sati. U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

13.jun 2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina ''Gagi Promet'' DOO, ulica  Beogradska bb, Osipaonic.

 

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne  dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je 04. 06.2014. godine, Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina ''Gagi Promet'' D.O.O. iz Osipaonice, ulica Beogradska bb, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman  neopasanog otpada i to sledeće vrste otpada :

-          otpadna plastika (isključujući ambalažu indeksni broj 02 01 04);

-          otpad od metala  (indeksni broj 02 01 10);

-          otpadna kora i pluta (indeksni broj 03 01 01);

-          piljevina, iverje, strugotine, drvo, medijapan i furnir koji sadrže opasne supstance drugačije od onih navedenih u 03 01 04 indeksni broj 03 01 05);

-          otpad od kore i drvni otpad (indeksni broj 03 03 01);

-          otpadi od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži (indeksni broj 03 03 08);

-          otpadi od krojenja i završne obrade (indeksni broj 04 01 09);

-          otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 04 01 99 otpadi od mešovitih materijala (impregnirani tekstil, elastomer, plastomer indeksni broj 04 02 09);

-          otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana (indeksni broj 04 02 21);

-          otpadi od prerađenih tekstilnih vlakana (indeksni broj 04 02 22);

-          otpadna plastika (indeksni broj 07 02 13);

-          otpadni toner za štampanje drugačiji od onog navedenog u 08 03 17 (indeksni broj 08 03 18);

-          kamere za jednokratnu upotrebu bez baterija (indeksni broj 09 01 10);

-          kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije drugačije od onih navedenih  u 09 01 11 (indeksni broj 09 01 12);

-          otpadno staklo drugačije od onog navedenog u 10 11 11 (indeksni broj 10 11 12);

-    otpadna keramika, cigle, pločice i proizvodi za građevinarstvo (posle termičkog
  tretmana indeksni broj 10 12 08);

-    otpadni beton i mulj od betona (indeksni broj 10 13 14);  

-   tvrdi cink (indeksni broj 11 05 01);

-    obrada plastike (indeksni broj 12 01 05); 

-    papirna i kartonska ambalaža (indeksni broj 15 01 01};

-    plastična ambalaža (indeksni broj 15 01 02);

-    drvena ambalaža (indeksni broj 15 01 03);

-   mešana ambalaža (indeksni broj 15 01 06);

-   staklena ambalaža (indeksni broj 15 01 07);

-  tekstilna ambalaža (indeksni broj 15 01 09);

-  apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačiji od    onih navedenih u 15 02 02 (indeksni broj 15 02 03);

-  otpadne gume (indeksni broj 16 01 03);

-  otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksni broj 16 01 06);

-   plastika (indeksni broj 16 01 19);

-   staklo (indeksni broj 16 01 20); .

-   odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13 (indeksni broj 16 02 14);

-  komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02

15 (indeksni broj 16 02 16);

-   alkalne baterije (izuzev 16 06 03 indeksni broj 16 06 04);

-   druge baterije i akumulatori (indeksni broj 16 06 05);

-   beton (indeksni broj 17 0101);

-   cigle(indeksni broj 17 0102);

-   crep i keramika (indeksni broj 17 01 03);

-   mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačiji od onih navedenih u 17 01 06 (indeksni broj 17 01 07);

-   drvo(indeksni broj 17 02 01);

-   staklo (indeksni broj 17 02 02);

-    plastika (indeksni broj 17 02 03);

-    olovo(indeksni broj 17 04 03);

-     kalaj (indeksni broj 17 04 06);

-   papir i karton (indeksni broj 19 12 01);

-    plastika i guma (indeksni broj 19 12 04);

-   staklo(19 12 05);

-    drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06 (indeksni broj 19 12 07);

-    tekstil (indeksni broj 19 12 08);

-    drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada

drugačiji od onih navedenih u 19 12 11 (indeksni broj 19 12 12);

-   papir i karton(indeksni broj 20 01 01);   J

-   staklo (indeksni broj 20 01 02);

-   odeća (indeksni broj 20 01 10);

-   tekstil (indeksni broj 20 01 11);

-   baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33 (indeksni broj 20 01 34);

 -   odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21,

20 01 23 i 20 01 35 (indeksni broj 20 01 36);

 -   drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37 (indeksni broj 20 01 38);

 -  plastika (indeksni broj 20 01 39);    

 -   kabasti otpad (indeksni broj 20 03 07)

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 20.06.2014. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

12.jun 2014.

SR za proizvodnju i plasman živine i jaja ''Evro koka'' iz Male Krsne, Ul. Moravska bb

 

 

 Obaveštenje o donošenju rešenja o određivanju obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za povećanje kapaciteta (izgradnja novog objekta) i promenu tehnologije u uzgoju pilića i koka nosilja, na katastarskoj parceli broj 1358/1  KO Mala Krsna, u Ul.Moravskoj bb, u Maloj Krsni

 

 

  Na osnovu člana 14. stav 4. a u vezi sa članovima 28. i 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo, donelo Rešenje broj 501-215/2014-05 od 10.06.2014.godine, o određivanju obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za povećanje kapaciteta (izgradnja novog objekta) i promenu tehnologije u uzgoju pilića i koka nosilja, na katastarskoj parceli broj 1358/1  KO Mala Krsna, u Ul.Moravskoj bb, u Maloj Krsni, nosioca projekta SR za proizvodnju i plasman živine i jaja ''Evro koka'' iz Male Krsne, Ul. Moravska bb.

Uvid u doneto Rešenje o obimu i sadržaju Studije može se izvršiti u prostorijama Gradske uprave u Smederevu, u ulici Omladinskoj br.1 (kancelarija br.35, II sprat), svakog radnog dana od 12-14 časova, u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu  poljoprivrede i zaštite  životne sredine u Beogradu, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

12.jun 2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan, operateru postrojenja Društvo za pružanje usluga u preradi čelika i čeličnog otpada ''Harsco Metals'' d.o.o. Smederevo

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje integralne

dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 02. 06.2014.godine, operater postrojenja Društvo za pružanje usluga u preradi čelika i čeličnog otpada ''Harsco Metals'' d.o.o. Smederevo, podneo zahtev za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada,  i to :

- neprerađena šljaka (otpadna konvertorska traka, neprerađena čeličanska i visoko pećna šljaka indeksnog broja 10 02 02), na katastarskim parcelama broj 2571/1, 2571/11, 2571/12, 2571/13 i 2571/14 KO Radinac, u Radincu.

 

Dopunu dokumentacije operater je  dostavio 11.06.2014.godine.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 19.06.2014.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do14časova.


 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

29.maj 2014.

 ''Telenor'' D.O. O. iz Novog Beograda, Ul. Omladinskih brigada br.90

 

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja da je potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinui određen obim i sadržaj Studije za radio baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo5'' koja se nalazi na krovnoj terasi poslovnog objekta Pošte, na katastarskoj parceli broj 1051KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-219/2014-05 od 29.05.2014.godine, da je  potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu i određen obim i sadržaj studije za radio baznu stanicu ''Smederevo 5'', na krovnoj terasi poslovnog objekta Pošte,  na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu, nosioca projekta '' TELENOR '' d.o.o. iz Beograda, Ul. Omladinskih brigada br. 90.   

Potreba izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu utvrđena je na osnovu Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'' broj 114/2008), jer se predmetna radio bazna stanica nalazi na pomenutoj Listi II  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)'', da ima izraženu efektivnu snagu iznad propisanog kriterijuma od 250W, i da se nalazi u gusto naseljenoj zoni i zoni već postojećeg kritičnog opterećenja.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

29.maj 2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan, operatera  ''METAL EKO SISTEM'' D.O.O. Jagodina, Put Kneza Mihajla br. 107

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 23. 05.2014. godine, operater ''METAL EKO SISTEM'' D.O.O. Jagodina, Put Kneza Mihajla br. 107, podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, a koja se odnosi na nove katastarske parcele broj 2130/2, 2134/4, 2195/2 i 2198 KO Radinac, na kojima operater obavlja delatnost skladištenja i tretmana neopasnog otpada.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 06.06.2014.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

08.maj 2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za  skladištenje  i tretman otpada koji nije opasan, operatera ''Montimpex'' D.O.O. iz Smedereva, Ul. Karađorđeva br. 32/2

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko- pravne, poslovni prostor   i inspekcijske poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu i dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman  otpada koji nije opasan

 

            Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 22. 04.2014. godine, operater ''Montimpex'' D.O.O. iz Smedereva, Ul. Karađorđeva br.32/2, podneo Zahtev za izmenu i dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman koja se odnosi na novu lokaciju na adresi Lipska bb, k.p. 841 KO Lipe II, na kojoj operater obavlja delatnost skladištenja i tretmana navedenog otpada:

-otpadnog gvožđa i čelika (indeksni broj 02 01 10, 12 01 01, 12 01 02, 16 01 17, 17 04 05, 19 10 01, 19 12 02, 20 01 40),

- otpadni bakra i legure bakra (indeksni broj 12 01 03, 12 01 04, 16 01 18, 17 04 01, 19 10 02, 19 12 03, 20 01 40),

- otpadni aluminijum (indeksni broj 12 01 03, 12 01 04, 17 04 02, 16 01 18, 17 04 02, 19 10 02, 19 12 03, 20 01 40),

- otpadni mesing (indeksni broj 19 12 03),

- otpadni prohrom (indeksni broj 19 12 02, 20 01 40)

- otpadna guma (indeksni brojevi 16 01 03, 19 12 04)

- otpadno olovo (indeksni broj 17 04 03).

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 11.05.2014.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Odsek za zaštitu životne sredine

30.april 2014.

 '' Lux Radio''  D.O.O. iz Smedereva, Ul. Šalinačka bb

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za radio stanicu ''Lux Radio'' na lokaciji Smederevo 102.0MHz , u ulici Šalinačkoj bb, u Smederevu

 

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta ''Lux Radio'' D.O.O. iz Smedereva, Ul. Šalinačka bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za radio stanicu ''Lux Radio'' na lokaciji Smederevo 102.0MHz, u ulici Šalinačkoj bb, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br.1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 30.04. do 10.05.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetnu radio stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

30.april 2014.

 Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu  ''SDKarađorđeva'' SD18/SDU18, na katastarskoj parceli broj 1051 u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu

 

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za baznu stanicu ''SD-Karađorđeva''-SD18/SDU18, na katastarskoj parceli broj 1051 KO Smederevo, u ulici Karađorđevoj br.8, u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br.1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 30.04. do 10.05.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

30.april 2014.

 Živojinović Željko iz Osipaonice, Ul. Karađorđeva br.8

 

 

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta-izgradnja štale za muzne krave, na katastarskoj parceli broj 6158 KO Osipaonica, u Osipaonici

 

 

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Željko Živojinović iz Osipaonice, Ul. Karađorđeva br.3, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta-izgradnja štale za muzne krave, na katastarskoj parceli broj 6158 KO Osipaonica, u Osipaonici.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 30.04. do 10.05.2014. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

23.april 2014.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada koji nije opasan, operatera  postrojenja ''Papir servis FHB'' D.O.O. Beograd, ulica Trinaestog novembra br.1, Umka

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

  

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 09. 04.2014.godine, operater postrojenja ''Papir servis FHB'' D.O.O. Beograd, ulica Trinaestog novembra br.1, Umka, podneo zahtev za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada  i to  :

-     papirna i kartonska ambalaža (indeksnog broja 15 01 01);

-     plastična ambalaža  (indeksnog broja  15 01 02);

-      plastika i guma (indeksnog broja  19 12 04) i

-      plastika (indeksnog broja  20 01 39).

 

Dopunu dokumentacije operater je  dostavio 17.04.2014.godine .

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30.04.2014.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Ul. Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do14časova.


 

 

Odsek za zaštitu životne sredine

09.april 2014.

''METAL EKO SISTEM'' D.O.O. iz Jagodine, Put kneza Mihajla br.107

 

            Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sred