Контакти Градске управе


Централа

телефон: +381 (0) 26 672 724

 


Председништво:

Градоначелник града:

телефон: +381 (0)26 4621 907

телефон: +381 (0)26 4623 354

тел/факс:+381 (0)26 4621 969

Председник Скупштине града:

телефон: +381 (0)26 617 803

Начелник Градске управе

телефон: +381 (0)26 4621 917

телефон: +381 (0)26 229 452

 

 

Кабинет градоначелника града

телефон: +381 (0) 26 4631 115

email: kabinet@smederevo.org.rs

  

 

Јавно правобранилаштво:

телефон: +381 (0) 26 611 683 локал 1657

телефон: +381 (0) 26 611 683 локал 1626 

 

 

Одељење за јавне службе,

начелник Босиљка Плећић

телефон: +381 (0) 26 4629 625

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1606

 

Одсек за јавне службе

Весна Стојановић , дипломирани  правник
телефон: +381 (0) 26 4629 625
телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1712

 

Одсек за друштвену бригу о деци

Надежда Шегић, дипломирани правник
телефон: +381 (0) 26 646 730
телефон: +381 (0) 26 4623 036

 

Одсек за социјалну и здравствену заштиту

Љиљана Тодоровић, дипломирани правник
телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1678

 

Послови за питања дијаспоре

телефон: +381 (0) 26 67-27-24 lok. 1613

e-mail: predrag.savic@smederevo.org.rsПослови за питања младих

телефон: +381 (0) 26 67-27-24 lok. 1613

e-mail:marina.jankovic@smederevo.org.rs

 

Послови праћења и  координације на решавању ромских питања и  питања из области родне равноправности

телефон: +381 (0) 26 67-27-24 lok.1434

e-mail: sulic.djulijeta@smederevo.org.rs

 

 

 

Одељење за општу управу и месне заједнице


Начелник Одељења:
Мирослав Илић
телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1664
miroslav.ilic@smederevo.org.rs
 
 

Одсек за општу управу и месне кацеларије

шеф Лидија Михаиловић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1664

 

Одсек за месне заједнице

шеф Мирослав Степановић

телефон: +381 (0) 26 621 334

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1730

 

Одсек за нормативно-правне, кадровске и административне послове

шефица Бојана Радовановић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1839

 

Група за ванредне ситуације

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1616

 

Одсек за заједничке послове

шеф Милорад Белић

телефон: +381 (0) 26 672 724

 

 

Одељење за привреду и јавне набавке

начелник Здравка Ковачевић Васић

телефон: +381 (0) 26 4621 764

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1721

 

Одсек за привреду и регистрацију привредних субјеката

шеф Снежана Савић Стојиљковић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1665

 

Одсек за пољопривреду

шеф Наташа Миладиновић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1687

 

Канцеларија за локални економски развој

телефон: +381 (0) 26 4631 114

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1601

 

Одсек за јавне набавке

шеф Душан Поповац

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1033

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1631

 

 

Одељење за финансије

начелник  Дамњан Стајић

телефон: +381 (0) 26 4622 257

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1667

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1610

 

Одсек за буџет

шеф Весна Ћурчић

телефон: +381 (0) 26 4631 113

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1669

 

Одсек за трезор

шеф

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1663

 

Одсек за рачуноводство

шеф Драгана Ђуричић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1633

 

 

Одељење за локалну пореску администрацију

начелник Зоран Ранђеловић

 e-mail: randjelovic.zoran@smederevo.org.rs

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1835

 


Група за утврђивање и контролу пореза

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1836

 

Група за пореско књиговодство и извештавање и принудну наплату

руководилац Гордана Мирковић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1836

 

 

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове

начелник Драган Крстић

телефон: +381 (0) 26 4622 021

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1661

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1706

 

Одсек за урбанистичко, грађевинске, послове саобраћаја и заштиту животне средине

шеф Катарина Коџас Јовановић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1634

 

Група за урбанизам

руководилац Бранислав Станковић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1634

 

Група за грађевинске и комуналне послове

руководилац Гордана Вељковић Милошевић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1611

 

Група за саобраћај

руководилац Дејан Стоилковић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1634

 

Група за заштиту животне средине

руководилац Тања Крчум

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1662

 

Одсек за имовинско-правне, стамбене послове и пословни простор

шеф Миодраг Јовковић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1676

 

 

Одељење за инспекцијске послове

начелник Марко Јовановић

email: marko.jovanovic@smederevo.org.rs

телефон: +381 (0) 64 844 91 04 

 

Група за комуналну инспекцију

телефон: +381 (0) 26 415-0-500

телефон: +381 (0) 26 415-0-501

телефон: +381 (0) 26 415-0-506

 

Група за грађевинску инспекцију

телефон: +381 (0) 26 415-0-504

 

Група за саобраћајну инспекцију

руководилац Саша В. Петровић

телефон: +381 (0) 26 415-0-505

 

Група за инспекцију за заштиту животне средине,

руководилац Славица Радивојевић

телефон: +381 (0) 26 415-0-503

 

Група за просветну инспекцију

руководилац Зорица Шупица Стевановић

телефон: +381 (0) 26 415-0-502

 

Одељење комуналне милиције


телефон: +381 (0) 26 627 704 локал 1623

телефон: +381 (0) 26 4627 902

телефон: +381 (0) 64 844 91 49

 

Служба за послове органа града

телефон: +381 (0) 26 4621 917

телефон: +381 (0) 26 4629 459

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1828

 

 

Администрација веб странице

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1684

admin@smederevo.org.rs