Opšti podaci - stanovništvo, naselja ...

U mreži naselja (gradova), Smederevo je Prostornim planom Republike utvrđeno kao regionalni centar. Funkcionalno područje Smedereva obuhvata teritorije opština Smederevo, Smederevska Palanka i Velika Plana, sa približno 230.000 stanovnika. Prostorno-funkcionalna organizacija na nivou funkcionalnog područja Smedereva bi trebalo da obezbedi: racionalizaciju upravljanja i efikasnije obavljanje poslova iz domena svakodnevnih potreba građana, organizaciju javnih službi usklađenu sa potrebama, mogućnostima i interesima lokalnih zajednica, i efikasnije koordiniranje aktivnosti i programa lokalnih zajednica, čiji će značaj rasti sa povećanjem decentralizacije upravljanja u Srbiji.

Tabela. Osnovno poređenje opštine i okruženja (površina i stanovništvo), 2005.

 


Površina (km2)

Udeo u ukupnoj površini (%)

Broj stanovnika*

Udeo u ukupnom broju stanovnika (%)

Gustina nase- ljenosti (br. stanov./ km2)

Opštine

Okruga

Srbije

Opštine

Okruga

Srbije

Urbana zona

38,58

8

3,10

0,05

62.698

57,19

30,10

0,84

1625

Ruralna zona

443,12

92

35,50

0,50

46.933

42,81

22,53

0,63

106

Opština

481.7

100

38,60

0,55

109.631

100

52,63

1,47

228

Okrug

1.248

/

100

1,41

208.297

/

100

2,80

167

Srbija

88.361

/

/

100

7.440.769

/

/

100

84 

*procena RZS

Tabela. Opšti podaci o naseljima i katastarskim opštinama, 2005.

 


Opština

Okrug

Broj naselja

27

58

Prosečna veličina naselja (km2)

17,7

21,4

Broj gradskih naselja

1

3

Broj ostalih naselja

26

55

Broj katastarskih opština

30

64

Prosečna veličina katastarske opštine (km2)

16,06

19,5


Opština Smederevo (u daljem tekstu: Opština) je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju lokalnu samoupravu u skladu sa Ustavom.

Teritoruju Opštine čine područija 27 naseljeneh mesta, koje ulaze u njen sastav.

Tabela. Podaci o naseljima (tip naselja, broj stanovnika i površina), 2005.

Redni broj

Naseljeno mesto

Tip naselja (gradsko/ ostalo)

Broj stanovnika

Udeo u ukupnom broju stanovnika u opštini (%)

Površina (km2)

1

Badljevica

ostalo

439

0,40

8,03

2

Binovac

ostalo

444

0,40

8,16

3

Vodanj

ostalo

1314

1,20

13,87

4

Vranovo

ostalo

2682

2,44

16,91

5

Vrbovac

ostalo

1108

1,01

15,28

6

Vučak

ostalo

1655

1,51

8,79

7

Dobri Do

ostalo

1118

1,02

17,60

8

Drugovac

ostalo

1906

1,74

25,85

9

Kolari

ostalo

1196

1,09

10,04

10

Landol

ostalo

1068

0,97

12,31

11

Lipe

ostalo

3338

3,04

34,62

12

Lunjevac

ostalo

3384

3,08

8,28

13

Lugavčina

ostalo

607

0,55

33,50

14

Mala Krsna

ostalo

1753

1,60

12,81

15

Malo Orašje

ostalo

1139

1,04

16,42

16

Mihajlovac

ostalo

3093

2,82

34,25

17

Osipaonica

ostalo

4071

3,71

41,20

18

Petrijevo

ostalo

1093

1,00

6,50

19

Radinac

ostalo

4920

4,48

13,97

20

Ralja

ostalo

1537

1,40

7,51

21

Saraorci

ostalo

2413

2,20

19,17

22

Seone

ostalo

994

0,91

10,51

23

Skobalj

ostalo

1880

1,71

23,55

24

Smederevo

gradsko

62698

57,19

38,48

25

Suvodol

ostalo

849

0,77

11,85

26

Udovice

ostalo

2018

1,84

11,20

27

Šalinac

ostalo

985

0,90

17,19