Monitoring životne sredine 2015


Мониторинг животне средине 2015

Ваздух


Резултати квалитета ваздуха - мерно место Гимназија - 2015


Локална мрежа за испитивање ваздуха

 

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - јануар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - фебруар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - март

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - април

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - мај

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - јун i jul

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - август

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - септембар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - октобар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - новембар

Резултати квалитета ваздуха - мерна места Центар за културу Смедерево и Раља - децембарВода


Квалитет вода са јавних чесама јул 2015

Квалитет вода са јавних чесама новембар 2015

Квалитет вода на купалиштима јул 2015

Квалитет вода на купалиштима август 2015

 
Бука

 

Извештај о извршеном систематском мерењу буке у Смедереву - јун 2015. године

Извештај о извршеном систематском мерењу буке у Смедереву - новембар 2015. године


 
Земљиште

 

Испитивање загађености земљишта на територији Смедерева у 2015. години